Prima   -  Economie verde

Economie verde

Proiectul „Crearea noilor oportunități de afaceri prin cunoașterea sporită despre dezvoltarea afacerilor bazate pe protecția mediului înconjurător / Creating new business opportunities by increased knowledge about environmentally driven business".

 SCOPUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI:

Creșterea cunostințelor funcționarilor publici și consultanților în afaceri în domeniul antreprenoriatului și al politicilor orientate către protecția mediului înconjurător, astfel încît aceștia să poată oferi consultanță nemijlocit IMM-urilor, în funcție de domeniul de activitate.

 BENEFICIARII PROIECTULUI:

Incubatoarele de Afaceri, precum și alte organizații de sprijin a afacerilor din Regiunea Centru.

 PERIOADA DE IMPLEMENTARE: decembrie 2018 - decembrie 2019. 

 ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

1.      Conferința de lansare și vizita de studiu la organizații regionale de sprijin a afacerilor din Östergötland: 10-13 decembrie 2018, orașul Linköping (Suedia)

2.      Efectuarea sondajului în scopul cunoașterii necesităților organizațiilor de sprijin a afacerilor în ceea ce privește acordarea sprijinului în domeniul dezvoltării afacerilor bazate pe protecția mediului înconjurător: 1 sondaj elaborat

3.      Elaborarea pachetelor informaționale (ghid) în baza rezultatelor sondajului: 1 set elaborat

4.      Organizarea atelierelor de lucru privind dezvoltarea afacerilor bazate pe protecția mediului înconjurător cu implicarea actorilor relevanți: 2 ateliere de lucru organizate, Moldova (Letonia)

5.      Identificarea programului/oportunității financiare pentru finanțarea unui proiect de scara largă din domeniu: 1 program identificat

6.      Descrierea și diseminarea bunelor practici din domeniul organizațiilor de sprijin a afacerilor regionale: 1 set elaborat și diseminat

Proiectul este implementat de ADR Centru, în parteneriat cu Administrația Comitatului Östergötland (Suedia) și Regiunea de Planificare Riga (Letonia) și este finanţat din sursele Institutului Suedez. 

Despre proiect ( varianta in limba engleza) 

 
Arrow Prev

             

            

Arrow Next