Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Proiecte în derulare   -  Alte surse de finanțare

Alte surse de finanțare

   Extinderea managementului integrat de colectare și stocare a deșeurilor solide din or. Șoldănești în localitățile rurale din raioanele Șoldănești, Rezina și Florești

Solicitant: Primăria orașului Șoldănești

Localizarea proiectului: orașului Șoldănești si 8 localități amplasate în bazinul r. Ciorna 

Obiectiv general al proiectului: Reducerea nivelului de poluare a mediului prin extinderea managementului integrat de colectare, stocare și reciclare a deșeurilor din orașului Șoldănești si din 8 localități amplasate în bazinul r. Ciorna. 

 

 • Aprox. 77 de mii de locuitori ai micro-regiunii la acest moment. Este preconizată extinderea proiectului, pentru a acoperi necesitățile a 200 000 locuitori ai celor 3 raioane
 • ÎM "Regia Apă Șoldănești"
 • 35 primării (12 primării din Florești, 19 primării din Șoldănești și 4 primării din Rezina)
 • Consiliul raional Șoldănești
 • Consiliul raional Rezina
 • Consiliul raional Florești

Bugetul = 40 milioane MDL

Domenii de intervenție majoră:

 • Crearea Comitetului Director pentru proiect
 • Pregătirea schemelor tehnice necesare pentru amenajarea depozitului sanitar
 • Analiza economică și organizațională a prestatorului de servicii
 • Studiu de referință al factorilor de mediu și socio-economici care afectează gestionarea deșeurilor
 • Construirea unui depozit sanitar la Șoldănești, a două centre de reciclare la Șoldănești și Florești și a două stații de transfer la Cotiujenii Mari și Florești, platformelor pentru pre-selectarea deșeurilor și procurarea echipamentului
 • Asistența la activitatea formală și operațională a prestatorului de servicii  

 

   Îmbunătățirea eficientei energetice a spitalului de la Orhei.

Solicitant: Consiliul raional Orhei

Localizare: raionul Orhei

Obiectiv general al proiectului: Îmbunătățirea eficientei energetice a spitalului din Orhei.

Beneficiarii sunt partenerii locali:

 • Apr. 16 mii de pacienți/an
 • Apr. 700 de angajați ai spitalului din Orhei
 • Primăria din Orhei
 • Consiliul raional Orhei

Bugetul = 6,31 milioane MDL

Domenii de intervenție majoră:

 • Efectuarea unei evaluări comprehensibile a consumului de energie în spital
 • Identificarea celor mai relevante necesități pentru creșterea eficienței energetice
 • Pregătirea documentației tehnice necesare pentru procedurile de achiziții publice
 • Documentarea tuturor proceselor, pentru a sprijini replicarea bunelor practici din domeniu
 • Sprijin Agenției de Dezvoltare Regională la controlul calității achizițiilor și implementării proiectului
 • Asistența managementului spitalului la creșterea capacității personalului de a gestiona corect consumul de energie
 • Instalarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie
 • Schimbarea ferestrelor ușilor blocului maternității
 • Renovarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare la blocul pediatric
 • Termo-izolarea blocului terapeutic 
 • Înlocuirea geamurilor și ușilor blocului terapeutic