<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Centru]]> http://www.adrcentru.md/ 27.09.2022 ro http://www.adrcentru.md/ Copyright (c) 2022 http://www.adrcentru.md/Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova <![CDATA[Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova // Naționali]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=577&id=2906&t=/Despre-noi/Parteneri/Nationali/Camera-de-Comert-si-Industrie-a-Republicii-Moldova/ CCI - REPREZENTANT OFICIAL AL OAMENILOR DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA  Legea Republicii Moldova "Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie" nr.393-XIV din 13.05.1999 confirmă statutul Camerei ca "o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, ... care reprezintă interesele în ansamblu ]]> 02.02.2017 15:43 Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) <![CDATA[Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) // Naționali]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=577&id=2905&t=/Despre-noi/Parteneri/Nationali/Organizatia-de-Atragere-a-Investitiilor-i-Promovare-a-Exportului-din-Moldova-MIEPO/ Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) este instituția publică coordonatoare în domeniul implementării politicilor dedicate competitivității, promovării exportului din Republica Moldova și atragerii investițiilor, în care Ministerul Economiei are calitatea de fondator. MIEPO îşi desfăşoară ]]> 02.02.2017 15:36 Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova <![CDATA[Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova // Naționali]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=577&id=2904&t=/Despre-noi/Parteneri/Nationali/Asociatia-Oamenilor-de-Afaceri-din-Moldova/ Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova este o asociație obștească, neguvernamentală, non-profit, ce reunește oameni de afaceri având convingeri comune de dezvoltare a societății prin sprijinirea mediului de afaceri și prin susținerea spiritului antreprenorial pentru o creștere durabilă a economiei naționale, ]]> 02.02.2017 15:31 Agenția pentru Eficiență Energetică <![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică // Naționali]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=577&id=2903&t=/Despre-noi/Parteneri/Nationali/Agentia-pentru-Eficienta-Energetica/ Agenţia pentru Eficienţă Energetică este organul administrativ în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile, instituit prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei. AEE îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Economiei - organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic. Agenția pentru ]]> 02.02.2017 15:26 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii <![CDATA[Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii // Naționali]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=577&id=2076&t=/Despre-noi/Parteneri/Nationali/Organizatia-pentru-Dezvoltarea-Sectorului-Intreprinderilor-Mici-si-Mijlocii/ FUNCTIILE ODIMM: -Elaborarea si implementarea programelor si proiectelor de dezvoltare a sectorului IMM; -Administrarea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor(FGC); -Acordarea serviciilor de consultanta si instruire a managerilor si angajatilor IMM; -Crearea si dezvoltarea unei retele de Incubatoare de Afaceri in Moldova; -Sustinerea formarii ]]> 20.01.2014 11:25 Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei <![CDATA[Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei // Naționali]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=577&id=2075&t=/Despre-noi/Parteneri/Nationali/Institutul-de-Ecologie-si-Geografie-al-Academiei-de-Stiinte-a-Moldovei/ Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost înfiinţat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării" nr.1326 din 14 decembrie 2005 prin contopirea ]]> 20.01.2014 11:20 Centrul Naţional de Mediu <![CDATA[Centrul Naţional de Mediu // Naționali]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=577&id=2074&t=/Despre-noi/Parteneri/Nationali/Centrul-National-de-Mediu/ Centrul Naţional de Mediu (CNM) este o asociaţie obştească, neguvernamentală, neafiliată politic, creată prin exprimarea liberei voinţe a membrilor săi,  înregistrată la 18 martie 2010. Membrii Centrului Naţional de Mediu promovează respectul faţă de natură, modul de viaţă armonios şi ]]> 20.01.2014 11:09