<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Centru]]> http://www.adrcentru.md/ 29.05.2024 ro http://www.adrcentru.md/ Copyright (c) 2024 http://www.adrcentru.md/Ghid sistem de monitorizare <![CDATA[Ghid sistem de monitorizare // Eficiență energetică]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=531&id=2407&t=/Studii-i-publicatii/Eficienta-energetica/Ghid-sistem-de-monitorizare/ 04.02.2015 11:15 Ghid sistem management energetic <![CDATA[Ghid sistem management energetic // Eficiență energetică]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=531&id=2406&t=/Studii-i-publicatii/Eficienta-energetica/Ghid-sistem-management-energetic/ 04.02.2015 11:07 Studiul cadrului legal şi a sistemului de norme tehnice privind eficienţa energetică în clădiri din Republica Moldova 2012 <![CDATA[Studiul cadrului legal şi a sistemului de norme tehnice privind eficienţa energetică în clădiri din Republica Moldova 2012 // Eficiență energetică]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=531&id=2011&t=/Studii-i-publicatii/Eficienta-energetica/Studiul-cadrului-legal-si-a-sistemului-de-norme-tehnice-privind-eficienta-energetica-in-cladiri-din-Republica-Moldova-2012/ 18.12.2013 11:45 Manual de eficienţă energetică pentru autorităţile publice locale <![CDATA[Manual de eficienţă energetică pentru autorităţile publice locale // Eficiență energetică]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=531&id=2010&t=/Studii-i-publicatii/Eficienta-energetica/Manual-de-eficienta-energetica-pentru-autoritatile-publice-locale/ 18.12.2013 11:43 Eficienţa energetică. Ghid de soluţii <![CDATA[Eficienţa energetică. Ghid de soluţii // Eficiență energetică]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=531&id=2009&t=/Studii-i-publicatii/Eficienta-energetica/Eficienta-energetica-Ghid-de-solutii/ 18.12.2013 11:40 Ghid de eficiență energetică și resurse regenerabile <![CDATA[Ghid de eficiență energetică și resurse regenerabile // Eficiență energetică]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=531&id=2008&t=/Studii-i-publicatii/Eficienta-energetica/Ghid-de-eficienta-energetica-i-resurse-regenerabile/ 18.12.2013 11:39