<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Centru]]> http://www.adrcentru.md/ 08.07.2020 ro http://www.adrcentru.md/ Copyright (c) 2020 http://www.adrcentru.md/LICITAȚII PUBLICE privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile Ungheni și Călărași, cu finanțare din sursele Uniunii Europene <![CDATA[LICITAȚII PUBLICE privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile Ungheni și Călărași, cu finanțare din sursele Uniunii Europene // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3683&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAII-PUBLICE-privind-achizitia-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-a-lucrarilor-de-constructie-pentru-reabilitarea-i-extinderea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-in-localitatile-Ungheni-i-Calarai-cu-finantare-din-sursele-Uniunii-Europene/ ANUNȚ DE PUBLICARE Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Servicii de supraveghere ]]> 08.05.2020 08:07 LICITAȚII PUBLICE privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a liceelor teoretice din m. Ungheni, or. Strășeni, s. Holercani și or. Șoldănești, cu finanțare din sursele Uniunii Europene <![CDATA[LICITAȚII PUBLICE privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a liceelor teoretice din m. Ungheni, or. Strășeni, s. Holercani și or. Șoldănești, cu finanțare din sursele Uniunii Europene // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3682&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAII-PUBLICE-privind-achizitia-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-a-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-liceelor-teoretice-din-m-Ungheni-or-Straeni-s-Holercani-i-or-oldaneti-cu-finantare-din-sursele-Uniunii-Europene/ ANUNȚ DE PUBLICARE Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Servicii de ]]> 08.05.2020 08:04 LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind executarea lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași, cu finanțare din sursele Uniunii Europene <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind executarea lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași, cu finanțare din sursele Uniunii Europene // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3667&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-INTERNAIONALA-privind-executarea-lucrarilor-de-constructie-pentru-reabilitarea-i-extinderea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-in-oraul-Calarai-cu-finantare-din-sursele-Uniunii-Europene/ MSPL/GIZ/L/CAC/002 Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei „Reabilitarea și extinderea sistemului de ]]> 06.04.2020 09:48 LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind executarea lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind executarea lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3666&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-INTERNAIONALA-privind-executarea-lucrarilor-de-constructie-pentru-reabilitarea-i-extinderea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-in-municipiul-Ungheni-cu-finantare-din-sursele-Uniunii-Europene/ MSPL/GIZ/L/CAC/001 Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei „Reabilitarea și extinderea sistemelor de ]]> 06.04.2020 09:39 Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești, cu finanțare din sursele Uniunii Europene <![CDATA[Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești, cu finanțare din sursele Uniunii Europene // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3665&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-internationala-privind-executarea-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti-cu-finantare-din-sursele-Uniunii-Europene/ MSPL/GIZ/L/CEE/004 Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Executarea lucrărilor de construcție pentru ]]> 30.03.2020 12:01 Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Holercani, r. Dubăsari, cu finanțare din sursele Uniunii Europene <![CDATA[Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Holercani, r. Dubăsari, cu finanțare din sursele Uniunii Europene // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3664&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-internationala-privind-executarea-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Holercani-r-Dubasari-cu-finantare-din-sursele-Uniunii-Europene/ MSPL/GIZ/L/CEE/003 Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Executarea lucrărilor de construcție pentru ]]> 30.03.2020 11:58 Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Ion Vatamanu”, or. Strășeni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene <![CDATA[Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Ion Vatamanu”, or. Strășeni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3663&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-internationala-privind-executarea-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Ion-Vatamanu-or-Straeni-cu-finantare-din-sursele-Uniunii-Europene/ MSPL/GIZ/L/CEE/002 Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Executarea lucrărilor de construcție pentru ]]> 30.03.2020 11:48 Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, m. Ungheni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene <![CDATA[Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, m. Ungheni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3662&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-internationala-privind-executarea-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Mihai-Eminescu-m-Ungheni-cu-finantare-din-sursele-Uniunii-Europene/ MSPL/GIZ/L/CEE/001 Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Executarea lucrărilor de construcție pentru ]]> 30.03.2020 11:25 Licitaţie publică Nr. 19/1 <![CDATA[Licitaţie publică Nr. 19/1 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3456&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr-191/ 01.02.2019 11:40 Licitație publică deschisă nr. 21002360 din 19.12.2018 ”Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni” <![CDATA[Licitație publică deschisă nr. 21002360 din 19.12.2018 ”Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3430&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-deschisa-nr-21002360-din-19122018Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-obiectul-Reabilitarea-i-modernizarea-drumului-regional-L442-Straeni-Voinova-raionul-Straeni/ ]]> 04.12.2018 09:28 Licitație publică deschisă nr. 21001495 din 03.12.2018 ”Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni” <![CDATA[Licitație publică deschisă nr. 21001495 din 03.12.2018 ”Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3422&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-deschisa-nr-21001495-din-03122018-Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-obiectul-Reabilitarea-i-modernizarea-drumului-regional-L442-Straeni-Voinova-raionul-Straeni/ 16.11.2018 10:47 LICITATIE PUBLICA nr.18/03881 Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni <![CDATA[LICITATIE PUBLICA nr.18/03881 Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3382&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITATIE-PUBLICA-nr1803881-Reabilitarea-i-modernizarea-drumului-regional-L442-Straeni-Voinova-raionul-Straeni/ ]]> 10.09.2018 16:42 Licitaţia Nr.18/03973 <![CDATA[Licitaţia Nr.18/03973 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3375&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatia-Nr1803973/ ]]> 04.09.2018 16:29 LICITATIE PUBLICA nr.18/03711 <![CDATA[LICITATIE PUBLICA nr.18/03711 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3367&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITATIE-PUBLICA-nr1803711/ 14.08.2018 13:29 Licitaţie publică Nr. 18/03100 <![CDATA[Licitaţie publică Nr. 18/03100 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3322&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr-1803100/ ]]> 17.07.2018 15:49 Licitaţie publică Nr. 18/01328 <![CDATA[Licitaţie publică Nr. 18/01328 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3274&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr-1801328/ ]]> 05.04.2018 10:37 LICITAȚIE PUBLICĂ nr.18/8. ,,Sistemul de ventilare a blocului „A”al Centrului Perenatal situat în str. Negruzzi, 85, or. Orhei,, <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ nr.18/8. ,,Sistemul de ventilare a blocului „A”al Centrului Perenatal situat în str. Negruzzi, 85, or. Orhei,, // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3272&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-nr188-Sistemul-de-ventilare-a-blocului-Aal-Centrului-Perenatal-situat-in-str-Negruzzi-85-or-Orhei/ ]]> 04.04.2018 09:27 Licitaţie publică Nr. 18/01136 <![CDATA[Licitaţie publică Nr. 18/01136 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3257&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr-1801136/ ]]> 28.03.2018 10:05 Licitaţie publică Nr. 18/01090 <![CDATA[Licitaţie publică Nr. 18/01090 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3256&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr-1801090/ ]]> 28.03.2018 10:04 REGULAMENTUL GIZ Moldova în domeniul achizițiilor publice adaptat la dispozițiile PRAG UE <![CDATA[REGULAMENTUL GIZ Moldova în domeniul achizițiilor publice adaptat la dispozițiile PRAG UE // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3381&t=/Achizitii-publice/Proceduri/REGULAMENTUL-GIZ-Moldova-in-domeniul-achizitiilor-publice-adaptat-la-dispozitiile-PRAG-UE/ ]]> 26.12.2017 14:33 Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04194 <![CDATA[Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04194 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3151&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Cerere-a-ofertelor-de-preturi-Nr-1704194/ 16.11.2017 09:46 Licitaţie publică Nr. 17/03883 <![CDATA[Licitaţie publică Nr. 17/03883 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3136&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr-1703883/ ]]> 31.10.2017 13:59 Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03472. REPETATĂ <![CDATA[Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03472. REPETATĂ // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3123&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Cerere-a-ofertelor-de-preturi-Nr-1703472-REPETATA/ ]]> 26.09.2017 15:27 Licitatie publică nr. 17/03302 <![CDATA[Licitatie publică nr. 17/03302 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3114&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-nr-1703302/ 13.09.2017 08:12 Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03209 <![CDATA[Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03209 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3121&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Cerere-a-ofertelor-de-preturi-Nr-1703209/ 12.09.2017 09:44 Licitaţie publică Nr.17/03065 REPETATĂ <![CDATA[Licitaţie publică Nr.17/03065 REPETATĂ // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3105&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr1703065-REPETATA/ 25.08.2017 09:55 Licitaţie publică Nr.17/03017 <![CDATA[Licitaţie publică Nr.17/03017 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3104&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr1703017/ 23.08.2017 08:53 Concurs prin Сerere a Ofertelor de Preţuri nr.17/34 <![CDATA[Concurs prin Сerere a Ofertelor de Preţuri nr.17/34 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3108&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Concurs-prin-cerere-a-Ofertelor-de-Preturi-nr1734/ 18.08.2017 09:21 Licitaţie publică Nr. 17/02638 <![CDATA[Licitaţie publică Nr. 17/02638 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3102&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr-1702638/ 01.08.2017 16:17 Licitaţie publică Nr. 17/02635 <![CDATA[Licitaţie publică Nr. 17/02635 // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3101&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr-1702635/ 01.08.2017 16:12