Denumire proiect „Reabilitarea infrastructurii rutiere de acces în Regiunea Centru prin asfaltarea drumului L-326.M2 Clișova-Suhuluceni-Leușeni-Verejeni”
Data de start și finalizare 19.10.2017 -
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria comunei Suhuluceni, raionul Telenești, Republica Moldova
Parteneri

Primăria comunei Clișova, raionul Orhei, Republica Moldova

Primăria comunei Ciocîlteni, raionul Orhei, Republica Moldova

Primăria satului Verejeni, raionul Telenești, Republica Moldova

Primăria satului Leușeni, raionul Telenești, Republica Moldova

Primăria satului Văsieni, raionul Telenești, Republica Moldova

Primăria satului Coropceni, raionul Telenești, Republica Moldova

Primăria satului Sărătenii Vechi, raionul Telenești, Republica Moldova

Relevanța și impactul regional al proiectului

Realizarea acestui proiect va fi benefic pentru favorizarea dezvoltării în localitățile respective a industriei, turismului rural, crearea locurilor de muncă. Se vor îmbunătăți considerabil condițiile de circulație rutieră și a fluenței traficului rutier. Prin modernizarea L326 se va facilita accesarea serviciilor medicale si educaționale de către locuitorii zonelor rurale traversate. Avantajele economice si sociale rezultate astfel vor determina o creștere a atractivității zonelor rurale traversate stimuland dezvoltarea durabilă la nivel regional.

Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă

Realizarea acestui proiect va fi benefic pentru favorizarea dezvoltării în localitățile respective a industriei, turismului rural, crearea locurilor de muncă. Se vor îmbunătăți considerabil condițiile de circulație rutieră și a fluenței traficului rutier. Prin modernizarea L326 se va facilita accesarea serviciilor medicale si educaționale de către locuitorii zonelor rurale traversate. Avantajele economice si sociale rezultate astfel vor determina o creștere a atractivității zonelor rurale traversate stimuland dezvoltarea durabilă la nivel regional.

Activități principale

Pentru realizarea cu succes a tuturor obiectivelor propuse se vor implementa următoarele tipuri de  activități:

A.0 Lansarea proiectului

A.1 Elaborarea documentelor de licitație publică și contractarea lucrărilor

A.2 Executarea lucrărilor fizice de construcție/reparație a sectorului de drum L-326

A.3 Monitorizarea și recepția lucrărilor

A.4 Implicarea agenților economici la amenajarea teritoriului și spațiilor verzi adiacente drumului

A.5 Campanie de informare privind finalizarea proiectului

Produsele proiectului

2 sectoare de drum reabilitate (peste 23 km)

Aria adiacentă drumului amenajată în 8 localități

Rezultatele proiectului

1. Aproximativ 18500 de locuitori din localitățile  Suhuluceni, Coropceni, Leușeni, Verejeni, Văsieni, Clișova, Ciocîlteni, Ghermănești, Sărătenii Noi și Ratuș beneficiază de o infrastructură rutieră modernă de peste 23 km

2. Peste 50 de agenți economici și instituții publice își desfășoară mai eficient activitățile datorită creșterii gradului de acces în zonă și optimizarea traficului rutier pe traseul L-326.M2

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în Modernizarea infrastructurii rutiere de legătură între 8 localități din Regiunea Centru. Proiectul presupune realizarea a două obiective specifice: 1)Creșterea gradului de accesibilitate și optimizare a traficului rutier în 8 localități din raioanele Orhei și Telenești și 2)Îmbunătățirea stării tehnice a peste 23 km de infrastructură rutieră pe drumul regional L326 Clișova-Suhuluceni-Leușeni-Verejeni

Valoarea totală a proiectului

Suma totală - 208 624 000,00 lei 

Din FNDR - 68 942 000,00 lei;

Contribuția proprie - 139 682 000,00  lei;

Conținut proiect

Istoria proiectului:


Arrow Prev

              

          

Arrow Next