Denumire proiect „Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețele de canalizare pentru or. Ialoveni”
Data de start și finalizare 21.06.2017 -
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul Raional Ialoveni;
Parteneri
  1. Primăria Bardar
  2. Primăria Ruseștii Noi
  3. Primăria Ialoveni

Asociați:

1.      Agenția de dezvoltare regională Senec-Pezinok (Slovacia)

Relevanța și impactul regional al proiectului

Proiectul propus își justifică importanța prin angajamentele strategice semnate în Declarația Mileniului și este relevant concursului de selectare a  proiectelor  de dezvoltare regională pentru anii 2017-2020.

Proiectul are ca scop diminuarea dezechilibrelor teritoriale prin asigurarea dezvoltării socio-economice echilibrate și durabilă a localităților r-nul Ialoveni. Modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii regionali, va contribui la modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii regionali.

Proiectul dat (etapa 2) este parte a unui proiect raional care cuprinde 5 etape, de menționat faptul ca etapa 1 deja se execută lucrările cu suportul financiar din Fondul Ecologic.

Accesul la apă potabilă de calitate este identificat ca o prioritate în  strategiile internaționale, naționale și regionale și locale, în special:

  • Acordul de asociere încheiat între UE și Moldova - Capitolul 16 art. 87 punctul c) și art. 89 punctul b) Elaborarea strategiilor sectoriale pentru calitatea apei și de gospodărire a apelor
  • Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014 - 2028)
  • Strategia Integrată de Dezvoltare a raionul Ialoveni 2014-2020.
Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă

Proiectul propus își justifică importanța prin angajamentele strategice semnate în Declarația Mileniului și este relevant concursului de selectare a  proiectelor  de dezvoltare regională pentru anii 2017-2020.

Proiectul are ca scop diminuarea dezechilibrelor teritoriale prin asigurarea dezvoltării socio-economice echilibrate și durabilă a localităților r-nul Ialoveni. Modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii regionali, va contribui la modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii regionali.

Proiectul dat (etapa 2) este parte a unui proiect raional care cuprinde 5 etape, de menționat faptul ca etapa 1 deja se execută lucrările cu suportul financiar din Fondul Ecologic.

Accesul la apă potabilă de calitate este identificat ca o prioritate în  strategiile internaționale, naționale și regionale și locale, în special:

  • Acordul de asociere încheiat între UE și Moldova - Capitolul 16 art. 87 punctul c) și art. 89 punctul b) Elaborarea strategiilor sectoriale pentru calitatea apei și de gospodărire a apelor
  • Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014 - 2028)
  • Strategia Integrată de Dezvoltare a raionul Ialoveni 2014-2020.
Activități principale

GA1: Activități de pregătire a implementării  proiectului.

Pregătirea condițiilor de demarare şi managementul proiectului. Semnarea contractului de finanțare cu ADR Centru privind implementarea activităților proiectului în parte. Stabilirea modalităților și instrumentele de monitorizare și control a proiectului.

GA2: Activități de organizare a licitației pentru lucrările și procurările planificate pentru construcția apeductului magistral pentru localitățile s.Bardar, c.Ruseștii Noi.

Demararea procedurii de selectare a antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral.

GA3: Activități de organizare a licitațiilor pentru lucrările și procurările planificate pentru construcția sistemului de canalizare în orașul Ialoveni.

Demararea procedurii de selectare antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare.

GA4: Lucrări de construcție a apeductului magistral pentru localitățile s.Bardar, c.Ruseștii Noi.

 Lucrări de construcție a 14808 m de apeduct;

 Lucrări de construcție a 53 cămine de vizitare;

Lucrările necesare de bază: lucrări de terasamente; lucrări de montare și instalare  a conductelor și armăturilor; lucrări de executare a căminelor; lucrări de demolare și recondiționare a drumului; montarea tubului de protecție prin metoda închisă.

GA5: Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în orașul Ialoveni.

Lucrări de construcție a 7673 m rețelele de canalizare;

Lucrări de construcție a unei stații de pompare  a apelor menajere.

GA6: Activități privind sensibilizarea publicului cu privire la importanța apei potabile de calitate pentru sănătatea umană și importanța utilizării sale efective în casa.

Impactul calității apei asupra sănătății nu este îndeajuns popularizat. Cunoașterea și conștientizarea populației prin efectul de multiplicare va asigura formarea profesorilor din învățământul primar într-un mod interactiv și interesant de a explica generațiilor viitoare importanța apei potabile, impactul acesteia asupra sănătății umane, necesitatea unor metode de conservare și protecție. 

Pentru a crește gradul de conștientizare a grupurilor țintă din regiune va contribui conferința inițială și finală, în cadrul cărora se va atrage atenția asupra acestor chestiuni.

GA7: Conferința de închidere.

 Solicitantul și partenerii vor prezenta rezultatele proiectului se va conduce la o discuție despre experiența în acest proiect și identificarea posibilităților de diseminare/transfer de bune practici. Totodată se vor promova rezultatelor proiectelor (distribuirea de pliante, articole în ziarele locale, informații pe pagina web a primăriilor și a consiliului raional).

Produsele proiectului

Apeduct magistral construite - 14,809 km;

2. Cămine de vizită construite -  53 buc;

3. Rețele de canalizare cu scurgere gravitațională construite - 6,153 km;

4. Rețele de canalizare cu scurgere forțată construite - 1,52 km ;

5. Stație de pompare a apelor menajere construită - 1 buc;

Rezultatele proiectului

Investițiile propuse rezolvă problemele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a apelor menajere pentru un număr total de 25283 locuitori.

După finalizarea investițiilor, procentul de populație branșată la sistemul de alimentare cu apă în localitățile date va crește de la 90,1% la 97,7%. În mod similar, procentul de racordare la rețeaua de canalizare va crește de la 0% la 75% după realizarea acestui proiect.

Măsurile de investiții propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediului, ele acționând pe mai multe căi, în mod direct sau indirect în:

-          reducerea poluării

-          îmbunătățirea calității apei,

-          reducerea poluării punctiforme şi difuze a solului,

-          facilitarea adaptării la schimbările climatice

-          facilitarea protecției solului față de eroziunea prin apă şi vânt,

-          protejarea şi îmbunătățirea condițiilor şi funcțiilor ecosistemelor terestre şi acvatice împotriva degradării antropogene, a fragmentării habitatului şi a defrișării,

-          şi, nu în ultimul rând, asupra îmbunătățirii sănătății umane.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a spori accesul la apă potabilă și protecția mediului prin eficientizarea sistemului de canalizare.

Impactul pe termen lung este (1) accesul locuitorilor Bardar-R. Noi la apă potabilă și pentru a îmbunătăți astfel sănătatea lor, (2) creșterea capacității actorilor locali relevanți pentru a lucra împreună la integrare, standardizare și raționalizare a gestionării alimentării cu apă potabilă în raionul Ialoveni și (3), o mai bună cooperare și sprijin public bazat pe creșterea gradului de conștientizare a nevoii de apă potabilă de calitate și de conservare a acesteia.

Obiectivele specifice:

Asigurarea accesul la apă potabilă de calitate în satul Bardar, R. Noi și îmbunătățirea sistemului de gestionare și de alimentare cu apă potabilă în raion.

Extinderea sistemului de canalizare existent în or. Ialoveni

Valoarea totală a proiectului

Suma totală33 420 390 lei

Din FNDR -  27 921 530 lei

Contribuția aplicatului și a partenerilor - APL - 3 078 860 lei; Investitori străini - 2 420 000 lei

Conținut proiect

Istoria proiectului:

Arrow Prev

              

          

Arrow Next