Denumire proiect „Construcția și restabilirea sistemului de canalizare în or.Nisporeni, com.Vărzărești (apeduct Prut-Nisporeni)”
Data de start și finalizare 20.01.2014 - 01.01.2016
Domeniu Măsura 1.3: Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă şi canalizare şi staţiilor de tratare a apei
Susținute și Finanțate din sursele FNDR
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul Raional Nisporeni
Parteneri

Primaria or. Nisporeni;

Primăria com. Vărzăreşti; 

 

 

Relevanța și impactul regional al proiectului

Proiectul prevede reabilitarea şi construcția sistemelor comunale de canalizare a localităţilor menţionate, iar apa captată în sisteme comunale de canalizare  a localităţilor menţionate va diminua efectele negative asupra mediului şi în special asupra apelor subterane care sunt într-o conexiune directă cu rîului Prut. În rezultatul  construcţiei şi reabilitării sistemului de canalizare pentru localităţile beneficiare ca efect multiplicator, va fi servicii calitative de apă şi canalizare oferite agenţilor economici şi populaţie localităţilor Nisporeni, Vărzăreşti şi Şendreni, la fel se va îmbunătăţi mediul rîului Nîrnova, afluent a rîului Prut, de asemenea  va creşte şi indicile de sănătate a populaţiei

Caracterul regional al proiectului va asigura, de asemenea multiplicarea rezultatelor atît în raionul Nisporeni cît şi în raioanele vecine. 

 

Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă

Proiectul prevede reabilitarea şi construcția sistemelor comunale de canalizare a localităţilor menţionate, iar apa captată în sisteme comunale de canalizare  a localităţilor menţionate va diminua efectele negative asupra mediului şi în special asupra apelor subterane care sunt într-o conexiune directă cu rîului Prut. În rezultatul  construcţiei şi reabilitării sistemului de canalizare pentru localităţile beneficiare ca efect multiplicator, va fi servicii calitative de apă şi canalizare oferite agenţilor economici şi populaţie localităţilor Nisporeni, Vărzăreşti şi Şendreni, la fel se va îmbunătăţi mediul rîului Nîrnova, afluent a rîului Prut, de asemenea  va creşte şi indicile de sănătate a populaţiei

Caracterul regional al proiectului va asigura, de asemenea multiplicarea rezultatelor atît în raionul Nisporeni cît şi în raioanele vecine. 

 

Activități principale

1.Lansarea proiectului

2.Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor de construcţie

3.Realizarea lucrărilor de construcţie

4.Monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului

Produsele proiectului

2 staţii de pompare a apelor reziduale SPC-2 şi SPC-3, construite; utilaje de pompare SPC 1 şi PSPC, schimbate;. reţele de canalizare gravitaţională în or. Nisporeni, şi s. Vărzăreşti şi Şendreni, construite; reţea de canalizare sub presiune în or. Nisporeni şi Vărzăreşti,  50 de locuri de muncă pe perioada implementării proiectului, direct create; 

Rezultatele proiectului

Nivel de funcţionare a sistemelor existente conform exigenţelor actuale, îmbunătăţite; noi parametri de funcţionare stabiliți; activităţii de funcţionare a ÎM „ GAAC" Nisporeni, îmbunătăţite; locuri de muncă indirecte create; sistem de canalizare Nisporeni - Vărzăreşti, inclus în FNDR pentru finanţare construit şi reabilitat

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare în raionul Nisporeni ( apeduct Prut-Nisporeni);

Valoarea totală a proiectului

Suma totală - 44 995 305 lei

Din FNDR - 44 995 305 lei

 

 

Conținut proiect

Istoria proiectului :

FOTOGRAFII

Arrow Prev

              

          

Arrow Next