Denumire proiect „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca r. Lapuşniţa, raionul Hînceşti”
Data de start și finalizare 20.01.2014 - 02.04.2015
Domeniu Măsura 1.3: Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă şi canalizare şi staţiilor de tratare a apei
Susținute și Finanțate din sursele FNDR
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria satului Sofia, raionul Hâncești;
Parteneri

1.Primăria satului Negrea; 2.Primăria satului Bălceana; 3.Consiliul Raional Hâncești; 

Relevanța și impactul regional al proiectului

Proiectul propus prevede formarea unui sistem unic de aprovizionare cu apă, de canalizare  și de curățire a apelor uzate într-un şir de localităţi situate în lunca r. Lapușniţa, r. Hîncești. La moment localitatea nu are sistem centralizat de aprovizionare cu apă potabilă, doar fântînile de mină. Construcția staţiilor de purificare a apelor uzate reprezintă o prioritate pentru fiecare localitate. Din sursele comunităţilor şi bugetele centrale și locale, în s. Negrea și s.Bălceana s-au construit apeducte. În s.Negrea se construieşte o reţea de canalizare,  dar staţia de purificare „Spaţii verzi" are o capacitate de pînă la 5,0 m3 de apă  menajeră în 24 ore. Primaria s. Sofia a pregătit proiectul tehnic pentru toate sistemele comunale. Aceste eforturi ale primăriilor, focalizate  într-un singur proiect, pot ameliora considerabil starea ecologică a acestor localităţi şi spori  atractivitatea lor investiţională; 

Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă

Proiectul propus prevede formarea unui sistem unic de aprovizionare cu apă, de canalizare  și de curățire a apelor uzate într-un şir de localităţi situate în lunca r. Lapușniţa, r. Hîncești. La moment localitatea nu are sistem centralizat de aprovizionare cu apă potabilă, doar fântînile de mină. Construcția staţiilor de purificare a apelor uzate reprezintă o prioritate pentru fiecare localitate. Din sursele comunităţilor şi bugetele centrale și locale, în s. Negrea și s.Bălceana s-au construit apeducte. În s.Negrea se construieşte o reţea de canalizare,  dar staţia de purificare „Spaţii verzi" are o capacitate de pînă la 5,0 m3 de apă  menajeră în 24 ore. Primaria s. Sofia a pregătit proiectul tehnic pentru toate sistemele comunale. Aceste eforturi ale primăriilor, focalizate  într-un singur proiect, pot ameliora considerabil starea ecologică a acestor localităţi şi spori  atractivitatea lor investiţională; 

Activități principale

1. Lucrările tehnice de constructie și renovare a sistemelor de aprovizionare cu apă si canalizare, inclusiv achizitii publice, semnarea contractului de antrepriză, monitorizarea și recepţia lucrărilor;

2. Activități de instituţionalizare a sistemului comunal,  care include formarea politicii tarifare a sistemului, contorizarea consumatorilor și contractarea serviciilor,  emiterea acţiunilor pentru proprietatea publică construită, încheierea contractului de servicii între primării și operatorul economic regional, precum și activități de asigurare a vizibilității proiectului; 

Produsele proiectului

5543 rețele de apă potabilă construite; 2 stații de potabilizare construite; 1 puț de apă reconstruit; 11543 m de rețele gravitaţionale de canalizare; 4460 m de rețele de canalizare sub presiune; 3 stații de pompare de canalizare; 1 staţie de epurare a apelor uzate; 

Rezultatele proiectului

5000 locuitori s. Sofia, Bălceana și  Negrea cu acces la apă potabila,  servicii de evacuare și epurare a apelor uzate; rîul Lăpuşnița, curățat în profunzime 

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Creşterea calităţii vieții în satele Sofia, Bălceana şi Negrea ale r.  Hînceşti prin reabilitarea sistemelor comunale de apă și canalizare; 

 

 

Valoarea totală a proiectului

Suma totală - 24 156 000 lei

Din FNDR - 24 156 000 lei

Conținut proiect

ISTORIA PROIECTULUI:

Fișiere
Arrow Prev

              

          

Arrow Next