print
Apel deschis pentru aplicare la Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici”
20.06.2023
916 Accesări

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță, începând cu data de 20 iunie 2023, startul Concursului de aplicare în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici" din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Scopul Concursului de proiecte este de a susține dezvoltarea  socio-economică a localităților și sporirea calității condițiilor de trai cetățenilor din localitățile Republicii Moldova. 

Concursul este organizat având la bază Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în FNDRL și Ghidul de aplicare, aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale din aprilie 2023.

Prin organizarea concursului este urmărită realizarea mai multor obiective:

  • dezvoltarea durabilă a localităților;

  • asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate;

  • creșterea accesului populației la infrastructura socială;

Elementul specific, care caracterizează concursul constă în faptul că acesta se desfășoară prin procedură simplificată de aprobare, evaluarea fiind realizată într-o singură rundă, în baza notelor conceptuale, iar prezentarea documentației tehnice și a devizelor de cheltuieli, precum și obținerea diferitor tipuri de acte permisive, vor fi asigurate de către aplicanți, după aprobarea proiectelor în Documentul Unic de Program.
Propunerile de proiecte admise pentru Concurs vor viza următoarele domenii de intervenție și măsuri de finanțare:

  • Domeniul de intervenție 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale, cu măsurile: 

  • Măsura 2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin  măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice; 

  • sub. 1), lit. a). construcția/reconstrucția instituțiilor educaționale și sociale, inclusive construcția/reconstrucția și dotarea creșelor/a grupelor de creșă, a centrelor de zi pentru copii, a centrelor de plasament temporar pentru copii, a caselor comunitare pentru copii în situație de risc, precum și a altor instituții de plasament pentru copii etc.;

La concurs sunt eligibile autoritățile publice ale localităților cu o populație de cel puțin 5.000 de locuitori.

Finanțarea proiectelor din FNDRL se va realiza prin alocații financiare, sub formă de granturi mici,  în limitele mijloacelor financiare ale FNDRL, disponibile în acest scop. Suma finanțării aprobate proiectelor din FNDRL prin procedura de granturi mici nu va depăși 450.000,00 lei pentru proiect.

Durata de implementare a proiectelor finanțate, nu poate depăși 6 luni de la semnarea contractului de finanțare și urmează a se încadra în termenul limită de pînă la 31.12.2023 pentru documentarea livrabilelor și debursarea alocațiilor solicitate din FNDRL.

Dosarele cu Notele conceptuale vor fi depuse până la data de 22 iunie 2023, ora 17.00. Notele conceptuale depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate  pentru evaluare.

Până la data de 28 iunie 2023, Comisia interministerială va efectua evaluarea Notelor conceptuale depuse și va prezenta lista proiectelor Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale pentru avizare.

Dosarele complete pentru finanțare vor fi depuse în termen de 15 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Hotărârii Guvernului de modificare a Documentului Unic de Program.

Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării, sunt descrise în Ghidul de aplicare la Concursul în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici", care poate fi accesat pe paginile web: www.midr.gov.md; www.ondrl.gov.md. www.adrnord.md; www.adrcentru.md; www.adrsud.md; www.adrgagauzia.md, 

Notele conceptuale, iar ulterior și dosarele complete de finanțare, vor fi prezentate de către aplicanți la sediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală la adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 124, et.3.

Ghidul de aplicare la Concursul în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici" [Descarcă].

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru