print
Au fost recepționate lucrările efectiv efectuate în cadrul proiectului de reabilitare a infrastructurii rutiere pe segmentul Ciocîlteni-Suhuluceni-Coropceni
02.11.2023
152 Accesări

Membrii Comisiei de recepție cantitativă și calitativă s-au întrunit la data de 01 noiembrie curent, pentru a recepționa lucrările efectiv efectuate în cadrul proiectului regional "Reabilitarea infrastructurii rutiere de acces în regiunea Centru prin asfaltarea drumului L-326.M2 Clișova-Suhuluceni-Leușeni-Verejeni".

Comisia este formată din reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Centru, aplicantul proiectului, Administraţiei de Stat a Drumurilor, autorul de proiect, și antreprenorul care a executat lucrările. 

Proiectul prevedea executarea a 23,65 km drum: intravilanul localităților cu 2 straturi de asfalt, iar extravilanul cu beton vibrocilindrat, în timp ce executarea podurilor/podețelor era prevăzută pentru executare în etapa II a proiectului.

Proiectul, inițiat în luna octombrie 2017, a înregistrat executarea a peste 40% din activitățile planificate. Printre realizările importante se numără lucrări de reabilitare a drumului pe segmentul Ciocîlteni-Clișova-Suhuluceni-Coropceni, cu o lungime de aproximativ 8 km de drum în asfalt, lucrări parțiale de reabilitare și amenajare a podețelor existente și a trotuarelor. 

Continuarea lucrărilor de către antreprenorul contractat nu a fost posibilă din motive care nu pot fi imputate uneia dintre părți, dar care au dus la inițirea procedurii de reziliere a contractului de antrepriză.

În urma inspectării în detaliu a șantierului pe tot perimetru, antreprenorul va prezenta agenției o schemă grafică cu informații concrete cu privire la lucrările ce au fost executate pentru fiecare segment de drum în particular.

Ulterior, investiția va fi transmisă aplicantului proiectului, iar Administrația de stat a Drumurilor, în gestiunea căreia se află la moment acest drum(G66), va continua realizarea lucrărilor.

Investițiile făcute urmăresc creșterea competitivității economice la nivel regional, dar și îmbunătățirea accesului pentru locuitorii din această zonă. Aici, infrastructura de drumuri şi transport este de calitate foarte slabă, avînd nevoie urgentă de continuarea lucrărilor de reabilitare pe segmentul rămas, dar și de măsuri concrete de asigurare a întreținerii lucrărilor care au fost executate în cadrul proiectului.  

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru