print
Ministra, Lilia Dabija, a inspectat șantierele proiectelor de dezvoltare regională de la Călărași
13.03.2023
785 Accesări

Luni - 13.03.2023, Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru, a fost gazda unei reuniuni, care a întrunit o delegație a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în frunte cu dna Ministru, Lilia Dabija. La întrunire au fost prezenți directori și șefi de secții ai Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Sud, Găgăuzia, precum și reprezentanți ai Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală.

Oaspeții s-au deplasat la șantierele a două proiecte de dezvoltare regională, care se implementează de ADR Centru, în orașul Călărași și satele adiacente din banii Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală(FNDRL).

Este vorba despre șantierul proiectului „Îmbunătăţirea nivelului de trai în localităţile raioanelor Călăraşi şi Străşeni prin asigurarea accesului populaţiei la sistemele centralizate de canalizare", în cadrul căruia se desfășoară lucrări de construcție și reabilitare a 5,8 km rețele de canalizare în orașul Călărași și satul Nișcani, construcția a 2 stații de pompare, reabilitarea unei Stații de epurare a apelor uzate, precum și reabilitatarea și extinderea capacității acesteia prin instalarea a 2 reactoare de epurare biologică suplimentare.

Astfel, în urma acestor activități, peste 4500 de locuitori din orașul Călărași și satul Nișcani, vor beneficia de acces îmbunătățit la sistemul de canalizare. Totodată, autoritățile locale își propun ca și obiectiv pe termen lung, pe lîngă locuitorii casnici, la rețeaua de canalizare să fie conectați și peste 57 de agenți economici, dar și 10 Instituții Publice din raioanele Călărași și Strășeni.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de antrepriză, constituie peste 31 mil. lei, dintre care 87% din cheltuieli vor fi acoperite din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar alte 13% reprezintă contribuția aplicantului.

De asemenea, a fost vizitat șantierul proiectului regional „Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a R. Moldova (Raioanele Străşeni, Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni)'', unde la moment se desfășoară lucrări de renovare a străzii Mihai Eminescu, pe o porțiune de 1,4 km de drum, care va asigura accesul îmbunătățit către un șir de obiective turistice importante precum: Scena - amfiteatru, Muzeul de Istorie şi Etnografie, Aleea Clasicilor și alte atracții turistice din zonă.

Proiectul este finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și cofinanțat de beneficiarii proiectului. Valoarea contractului de antrepriză constituie 20 833 378,82 lei, contribuția beneficiarului fiind de 25% din costul investiției.

În prima parte a zilei, oaspeții au participat la o ședință comună organizată în incinta Agenției de Dezvoltare Regională Centru în orașul Ialoveni, oraș reședință al Regiunii Centru.

Subiectele de discuție s-au axat pe rapoartele de activitate ale instituțiilor de dezvoltare regională și locală pentru anul trecut, dar și perspectivele de atingere a indicatorilor propuși pentru anul curent în fiecare dintre regiunile de dezvoltare ale țării.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru