print
Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea concursului de angajare pentru funcția de Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței
03.01.2023
262 Accesări

Funcție vacantă: Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței

(candidatul va fi angajat în cadrul Unității de implementare agenția de execuție a proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală,, prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea actelor depuse, îndeplinirea criteriilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare). 

Scopul general al funcției:

 • Monitorizarea impactului asupra mediului.
 • Asigurarea respectării standardelor de mediu.
 • Va coordona problemele neclare apărute în timpul implementării proiectului în conformitate cu cerințele legale de mediu.
 • Responsabil pentru completarea raportului de impact asupra mediului și respectarea standardelor de mediu.
 • Va coordona relațiile și va obține avize sau consultări cu servicii și instituții relevante pentru implementarea proiectului (alimentare cu energie electrică, drumuri, telecomunicații, etc.),

 Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
 • Capacităţi de analiză și responsabilitate
 • Abilități excelente de planificare și organizare

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în științe de mediu, inginerie de mediu sau științe naturale;
 • Cel puţin 2 ani de experienţă în misiuni de evaluare a mediului și management de mediu;
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova pentru protecția mediului și a politicilor de mediu;
 • Experiență în reglementările operaționale de sănătate și securitate în timpul lucrărilor de construcție;
 • Experiența anterioară în proiecte va fi considerată un avantaj;
 • Experiența demonstrată pentru susținerea, consilierea și/sau colaborarea cu instituțiile publice privind garanțiile de mediu/dezvoltarea durabilă etc. va fi considerată un avantaj.
 • Bune abilități interpersonale și de comunicare;

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în RM;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privindmăsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Acte legislative și normative în domeniul mediului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute ;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.

Date de contact:

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md   
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV

 Data limită până când poate fi depus dosarul este 16 ianuarie 2023.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru