print
Proiectul ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" este cel mai ambițios proiect regional de infrastructură inițiat de ADR Centru în regiune
21.11.2022
253 Accesări

,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" este un proiect regional finanțat de Guvernul Federal German prin intermediul KfW, și cofinanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală(FNDRL).

Implementarea acestuia de către ADR Centru, instituție subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltrii Regionale, a început în anul 2018 prin elaborarea studiului de fezabilitate. La moment, proiectul se află în faza de elaborare a documentației tehnice a lucrărilor ce prevăd construcția în prima fază a apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași. Acesta va asigura transportul apei potabile către orașele Strășeni și Călărași, pe o lungime de circa 53 km, cu infrastructura conexă.

Proiectul menționat este unul cu impact major, întrucât este menit să dezvolte sectorul de  alimentare cu apă şi sanitaţie prin asigurarea graduală a accesului la apă de calitate şi sanitaţie din localitățile raioanelor Strășeni și Călărași, obiective prevăzute în Strategia Națională de Alimentare cu Apă și Sanitație 2014-2028.

Proiectul vizează construcția conductei de apă Chișinău-Strășeni-Călărași, investiții în dezvoltarea  rețelei de apă municipală din orașele Strășeni și Călărași, precum și servicii de consultanță aferente.

Acesta cuprinde un program extins care vizează 5 faze de implementare. La moment au fost semnate acorduri financiare și de implementare a proiectului între  KfW, ADR Centru, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Finanțelor pentru faza 1 și 2 a proiectului. Totodată, au fost inițiate negocierile privind semnarea acordului financiar pentru Faza 3 a acestuia.

Pentru aceste prime II Faze, ca și indicatori putem enumera:

- 1 proiect tehnic elaborat și construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași;

- 4 proiecte tehnice preliminare elaborate pentru  satele: Sireți, Seliștea Nouă, Fagureni, Tuzara;

- 2 proiecte tehnice detailate elaborate ( Sireți, Seliștea Nouă)

- 2 concepte elaborate privind măsurile de reabilitare a orașelor Strășeni și Călărași.

În cadrul proiectului (5 faze de implementare) se prevede asigurarea accesului la apă potabilă a 83 localități din raionele Strășeni și Călărași (39 localități situate în raionul Strășeni și 44 localități situate în raionul Călărași). În rezultatul implementării proiectului vor beneficia circa 170,190 de cetățeni din  ambele raioane: 92,073 de locuitori în raionul Strășeni și 78,117 de locuitori în raionul Călărași.

Urmărirea acestui scop contribuie la obiectivul comun al programului de cooperare Germană, astfel încât instituțiile publice care acționează în conformitate cu principiile bunei guvernări să asigure un acces îmbunătățit la serviciile publice locale în sectoarele prioritare pentru populație.

Faza 1 a proiectului prevede investiții în infrastructura apeductului magistral și investiții de reabilitare a rețelelor de aprovizionare cu apă din orașele Strășeni și Călărași.

În faza 2 a proiectului sunt planificate investiții în infrastructura de alimentare cu apă a localităților din ambele raioane, conform prioritizării agreate cu finanțatorul. Perioada de implementare a acestor două faze este estimată pentru anii 2020 - 2025.

Proiectul ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" a fost recunoscut drept o prioritate de către Guvernul Republicii Moldova și a fost propus Parlamentului pentru declararea utilității publice de interes național privind lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași. Astfel, acesta a fost votat în lectură finală prin Legea nr 296 și publicat în Monitorul Oficial nr.362/681 din 15 noiembrie curent.

Costul total estimat al Proiectului (prima și a doua etapă) care stă la baza evaluării Proiectului, este de 28,05 milioane EUR. Valoarea contribuției financiare este un Grant de 25,0 milioane EUR.

Pe lângă investițiile în infrastructură, Grantul acoperă și costul  serviciilor de consultanță și instruire a Unității de Implementare, dar și a operatorilor regionali de apă din municipiul Strășeni și orașul Călărași. Astfel, au fost stabilite necesitățile de instruire care vor spori capacitatea și potențialul tuturor părților implicate în realizarea activităților de proiect, iar prin măsurile prevăzute de programul de perfecționare se țintește spre abilitarea UIP și stabilirea a doi operatori regionali ce vor avea capacitatea să gestioneze serviciul într-o arie extinsă, nu doar în orașele Strășeni și Călărași.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru