print
ADR Centru anunță prelungirea concursului pentru funcția de: Manager de oficiu / Specialist resurse umane
26.09.2022
534 Accesări

Responsabilități: 

 • Asigurarea serviciilor de secretariat în anticamera ADR Centru;
 • Receptarea, direcţionarea şi reproducerea apelurilor telefonice;
 • Menţinerea sistemului general de evidenţă şi înregistrare a corespondenţei;
 • Asistenţă în planificarea şi pregătirea şedinţelor, conferinţelor şi apelurilor telefonice de conferinţă, inclusiv deservirea oaspeților ceai/cafea;
 • Menţinerea unui inventar adecvat al materialelor în cadrul agenției;
 • Furnizarea serviciului de procesare a textului, suportului administrativ şi de secretariat;
 • Întreținerea administrativă a oficiului;
 • Organizează și coordonează întregul proces de recrutare și selecție de personal pentru posturile vacante;
 • Urmărește și răspunde de activitatea de stimulare și instruire a personalului conform normelor legale și prevederilor Codului Muncii;
 • Analizează periodic indicatorii calității proprii compartimentului și propune măsuri de îmbunătățire;
 • Supervizează întreținerea bazei de date a angajaților;
 • Responsabil de securitatea muncii;
 • Responsabil de prezentarea în timp a informației privind raporturile de muncă ale angajaților (IRM19)

Calificări:

 • Studii superioare în Economie/Drept/Management sau alte domenii relevante,
 • Experienţa de lucru de cel puțin 2 ani în domeniul resurse umane,
 • Abilități de operare la calculator la nivel avansat;
 • Abilități excelente de cunoaștere a limbii române, cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj,

Lista de referință pentru interviul de angajare:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală;
 • Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține: 

 • CV- ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea nivelului educațional obținut;
 • Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este 10 octombrie 2022.

Tel./fax: (268) 2 26 92

E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru