print
Academia de Administrare Publică anunță prestarea cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice locale pentru semestrul I, anul 2021 realizate în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
18.01.2021
420 Accesări

Academia de Administrare Publică anunță prestarea cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice locale pentru semestrul I, anul 2021 realizate în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).


Planul de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice realizat de Academia de Administrare Publică în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), pentru semestrul I, anul 2021, il puteți consulta la fișierele atașate acestui anunț.

În condițiile stării excepționale determinată de pandemia COVID 19, precum și în conformitate cu Hotărârea Senatului Academiei din 29 decembrie, cursurile de dezvoltare profesională se vor desfășura la distanță , prin intermediul Platformei LearnIn a Academiei (instruire sincronă, instruire asincronă).

În acest context, Vă rugăm să acceptaţi următoarele reguli de delegare la instruire a funcţionarilor:

1. Participanții delegați la instruire trebuie să dispună de echipament tehnic necesar pentru instruirea on-line (Notebook/PC, camera video, microfon , conexiune la internet).

2. Vă rugăm să ne comunicaţi următoarele date ale participanţilor la instruire:

· numele, prenumele

· autoritatea publică

· funcţie

· nr. de telefon

· adresă email

cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea fiecărui curs , prin poşta electronică [
https://e.mail.ru/e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3addp@aap.gov.md | ddp@aap.gov.md ]


3. În scopul asigurării principiului reprezentativităţii în procesul de completare a grupelor de instruire şi în cazul în care lista este supraîncărcată, Departamentul dezvoltare profesională îşi rezervă dreptul de a micşora numărul de persoane delegate (în cazul delegării a 2 şi mai multe persoane). Departamentul dezvoltare profesională Vă va înştiinţa cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului despre necesitatea micşorării numărului de persoane delegate (prin  telefon,Vă rugăm să indicați numărul de telefon la care Vă putem contacta pentru detalii sau
prin poşta electronică).

4. Informația cu privire la includerea funcționarului/funcţionarilor în lista cursului Vă va fi expediată la adresa electronică de la care s-a efectuat delegarea cu patru zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

5. Totodată, Vă rugăm respectuos să ne anunţaţi, în timp util, despre imposibilitatea participării la instruire a funcţionarilor înscrişi în listă, astfel oferind Departamentului dezvoltare profesională
posibilitatea suplinirii listei cu alţi candidaţi.


Detalii pot fi obținute la numărul de telefon 060632593 / 078884832 / [ callto:0-22 28 42 00 | 0-22 28 42 00 ] sau prin e-mail [ mailto:ddp@aap.gov.md | ddp@aap.gov.md ]


Aurelia ŢEPORDEI,

Director al Departamentului dezvoltare profesională

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Centru