print
CONCURS pentru obținerea granturilor de finanțare la înființarea și/sau reabilitarea învelișurilor de ierburi
22.04.2020
365 Accesări ucipifad.md ,

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD), Vă aduce la cunoștință despre lansarea Apelului de recepționare a cererilor pentru obținerea granturilor de finanțare la înființarea și/sau reabilitarea învelișurilor de ierburi, care vor fi finanțate în anul 2020 în cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) și a Proiectului de Reziliență Rurală (PRR), având ca obiective promovarea și implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemelor prin înființarea și /sau reabilitarea învelișurilor de ierburi pe terenurile degradate, terenuri de pășunat, crearea fâșiilor de filtrare în jurul bazinelor de apă și a râurilor, benzilor de protecție pe versanți etc.

Suprafața maximă înființată/reabilitată per un beneficiar (APL) nu va depăși 10,0 ha.

Costurile pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi, vor fi achitate integral din grantul proiectelor, dar nu mai mult de 700 dolari SUA per ha.

Granturile vor fi acordate APL-urilor pentru următoarele categorii generale de investiții:

  • Fâșii de filtrare - fâșie formată din ierburi perene, înființată de-a lungul malului bazinului de apă (lac, iaz sau râu) în scopul prevenirii eroziunii solului și poluării bazinelor de apă;
  • Reabilitarea terenurilor degradate - plantarea ierburilor perene pe terenurile degradate cu scopul de a combate eroziunea și pierderea productivității solului. Degradarea terenului poate fi cauzată de eroziunea pluvială și cea eoliană, care au drept consecință pierderea stratului fertil de suprafață, pierderea nutrienților, salinizarea, degradarea fizică prin inundare, degradarea chimică etc;
  • Decontaminarea terenurilor poluate - ameliorarea terenurilor unde anterior au fost depozitate îngrășăminte chimice, prin înierbarea acestora, astfel prevenindu-se poluarea bazinelor de apă în urma eroziunii solului;
  • Ameliorarea terenurilor de pășunat - APL vor putea ameliora pășunile comunale;
  • Terase înierbate - presupune executarea lucrărilor de înierbare a teraselor, creându-se astfel o treaptă de sol plantată cu ierburi perene care reține și absoarbe apa ce se scurge de pe pante. 

Va informăm că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 31  mai  2020.

 

Pentru mai multe detalii privind condițiile de solicitare a finanțării, Vă invităm să accesați pagina web: https://www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-infiintarea-si-reabilitarea-invelisurilor-de-ierburi-2/

 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Centru