print
O nouă ședință a Comitetului director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Holercani” din s.Holercani, raionul Dubăsari”, finanțat de UE
31.07.2019
222 Accesări

Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Holercani" din s.Holercani, raionul Dubăsari" s-au întrunit în după-amiaza zilei de ieri, 30 iulie a.c., în incinta liceului din Holercani, pentru a discuta despre realizările din cadrul proiectului și pașii care urmează să fie întreprinși în viitorul apropiat. La ședință au mai participat specialiști din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Centru și reprezentanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova".

În debutul ședinței, Valerie Sandu, președintele CDL, a mulțumit tuturor participanților pentru implicare și cooperare întru realizarea acestui proiect deosebit de important pentru locuitorii satului Holercani. În cadrul acestei ședințe, ZinoviaSîreţanu, managerul local al proiectului, a adus la cunoștința participanților deciziile și concluziile din procesul-verbal al ședinței CDL anterioare. Tot atunci a fost prezentat și raportul cu privire la implementarea proiectului pentru tr.II al anului 2019.

Director „BIM-TEH Soluţion"SRL Iurie Condrea, a propus celor prezenți inforații cu privire la raportul Proiectului tehnic, măsuri şi soluţii propuse spre implementare acestui proiect de eficientizare energetică a blocului liceului din Holercani. Valoarea contractului de prestare a serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic pentru liceul din Holercani se ridică la suma de 500 000 lei.

Managerul de proiect  local,  Zinovia Sîreţanu, a prezentat o informație despre vizita de studiu la care a participat recent în Regiunea Sud Muntenia și Regiunea București Ilfov, România.  Aici, participanții au făcut cunoștință cu procesul de realizare a proiectelor de eficiență energetică în țările europene, dar și cu măsurile de asigurare a durabilității investițiilor efectuate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională.

Spre finalul ședinței, cei prezenți au agreat planul de lucru pentru tr. III al anului curent care prevedeelaborarea fazei IV a proiectului tehnic, unde va avea loc verificare a detaliată a acestuia de către departamentul de construcții a Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Precizăm că CDL-ul creat în cadrul proiectului de la Holercani reprezintă platforma care asigură o mai bună cooperare între principalele părţi interesate în implementarea acestui proiect, în particular, și a politicii de dezvoltare regională, în general.

Proiectul „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Holercani" din s.Holercani, raionul Dubăsari" este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Centru