print
Grupurile de Acțiune Locală din Regiunea de Dezvoltare Centru pot participa la apelul de propuneri FGM 2019 – ediția rurală LEADER
04.03.2019
1831 Accesări

Fondul Granturilor Mici (FGM) este un program al Solidarity Fund PL în Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul Programului Polonez de Cooperare pentru Dezvoltare - Polish aid. Misiunea FGM este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova, prin co-finanțarea proiectelor de dezvoltare locală implementate de actorii locali. 

FGM 2019 - ediția rurală LEADER are ca scop contribuirea la dezvoltarea zonelor rurale prin implementarea abordării LEADER.

Entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri
Sunt eligibile să participe Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din Republica Moldova cu experiență de implementare a proiectelor de dezvoltare locale, ce sprijină realizarea Planului Strategic de Acțiune, și care au fost finanțate prin intermediul Concursului GAL în baza deciziei Consiliului de selectare și aprobate de către Consiliul GAL.

GALurile care nu au experiența descrisă mai sus, sunt eligibile să participe la ediția rurală LEADER+. Mai multe informații puteți accesa la această sursă.

Documentația apelului de proiecte:

-> Regulile de participare ediția rurală LEADER

-> Правила Участия сельская версия LEADER 

Aplicația completă poate fi expediată prin e-mail la adresa spf@centruinfo.org, și va include:

- Formularul cererii de aplicare semnată (atât în format doc cât și în formă scanată) conform Anexei 1 Modelul formularului de cerereФорма Заявки;
- Bugetul pentru implementarea activităților GAL în anul 2019 conform Anexei 2 - Modelul bugetului;
- Acordul de Parteneriat Teritorial al GAL semnat (scanat);
- Procesul verbal de selectare și aprobare al organului responsabil al GALului;
- Planul Strategic de Acțiune pentru dezvoltarea teritoriului GAL;
- Procesul verbal de aprobare al Planului Strategic de Acțiune GAL;
- Procesul verbal al ședinței Consiliului GAL la care s-a aprobat participarea la apelul de propuneri FGM 2019 ediția LEADER și au fost selectate prioritățile spre finanțare în anul 2019;
- Raportul de activitate GAL pentru anul 2018 aprobat de către Consiliul GAL;
- Procesul verbal de aprobare a raportului de activitate a GAL pentru anul 2018.

Notă: Nu este necesară prezentarea documentelor pe suport hârtie.

Documente privind evaluarea proiectelor FGM 2019 - ediția rurală LEADER:
Evaluarea formală
Evaluarea conținutului

Termen limită de aplicare: 21 martie 2019, ora 09:00.
Persoana de contact: Radu Tucan, tel: 068232621, e-mail: radu.tucan@centruinfo.org

*Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un număr de înregistrare pentru aplicația depusă.

Sesiunea de informare privind FGM 2019 - ediția rurală LEADER și LEADER+
Pe data de 06 martie 2019, la ora 10:00 în incinta Summit events, sala New York, Chișinău, str. Tighina 49/3 etajul 1, va fi organizată sesiunea de informare cu privire la apelul de propuneri din cadrul programului FGM 2019 edițiile rurale LEADER și LEADER+.
Pentru înregistrarea la sesiunea de informare, vă rugăm să ne contactați la tel: 068232621 sau e-mail: radu.tucan@centruinfo.org. GALul poate fi reprezentat la sesiunea de informare doar de 2 persoane (recomandabil, persoanele care vor fi implicate în pregătirea aplicației de participare).

SURSA

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru