Programe de revitalizare urbană ale orașelor din Regiunea Centru

   

Revitalizarea Urbană - reprezintă un proces complex de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane degradate, prin acțiuni integrate teritorial, desfășurate de către administrațiile publice locale, și prin parteneriate eficiente în baza unui Program de revitalizare. În acest context, specialiștii în planificare strategică și programare a Agenției de Dezvoltare Regională Centru, au acordat suport reprezentanților din regiune în procesul de realizare a Programelor de Dezvoltare Urbană, astfel încît să fie identificate zonele defavorizate și planificate acțiuni concrete în vederea dezvoltării acestor regiuni.

Procesul de elaborare a PRU este realizat cu suportul Agențiilor de Dezvoltare Regională și a facilitatorilor comunitari printr-o serie de consultări și discuții care setează pași concreți de îmbunătățire a zonei selectate. Autoritățile publice locale realizează o analiză privind existența unor probleme socio-culturale în comunitate și creează un Comitet de Coordonare și o Comisie Consultativă pentru a soluția problemele identificate. Împreună cu locuitorii zonelor urbane se analizează profund necesitățile, problemele și valorile comunităților locale și în baza lor se dezvoltă un program care include o viziune comună și un set de activități/portofoliu de proiecte de revitalizare.

Implementarea propriu-zisă a Programului de Revitalizare Urbană a unui oraș aduce schimbări vizibile. Spațiile evitate anterior de către localnici, ajung în urma revitalizării a fi prietenoase și atractive. Spre exemplu, prin reabilitarea unui parc, amenajarea unor spații de recreere pentru copii și adulți, renovarea instituțiilor preșcolare, se contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai, calității mediului și a climatului social, dar și consolidarea economiei locale. În prezent, aproape toate orașele din Regiunea Centru au aprobat un Program de Revitalizare Urbană, pe care le puteți consulta mai jos.

Procesul de Revitalizare Urbană a fost inițiat de MAIA, în strânsă colaborare cu Solidarity Fund PL în Moldova, ce a venit în sprijin autorităților publice de la bunele începuturi. De curând, Revitalizarea Urbană a fost inclusă ca domeniu de intervenție în Programul Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027), care va fi finanțat prin intermeniul  Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Astfel, în regiuni urmează să fie inițiată realizarea primelor proiecte-pilot de revitalizare urbană finanțate din fonduri publice.