Prima   -  Despre KfW

Unitatea de implementare a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”

   

 

,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală"

 

Data inițierii proiectului: 2019

Finalizarea proiectului: 2027

 

Beneficiarii proiectului:

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt locuitorii raioanelor Strășeni și Călărași. În prima fază de implementare este planificată conectarea a 30 000 locuitori din orașele Strășeni și Călărași la noua sursă de apă potabilă. Implementarea tuturor fazelor prevăzute în studiul de fezabilitate va asigura conectarea treptată a locuitorilor din localitățile incluse în lista localităților prioritare.

Stadiu de realizare a proiectului: în implementare

 

Finanțatori:   Guvernul Federal German prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW.

                         Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Parteneri:       Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

                        Primăria  Municipiului Chișinău

                        S.A. " Apă Canal Chișinău"

                        Agenţia Proprietății Publice

                        Agenția de Dezvoltare Regională Centru

                        Consiliul raional Strășeni

                        Consiliul raional Călărași

                        Primăria Strășeni

                        Primăria Călărași

                        Apă Canal Călărași

                        Apă Canal Strășeni

 

Scopul proiectului:

Asigurarea accesului la apă potabilă pentru locuitorii raioanelor Strășeni și Călărași prin construcția apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași.


Obiectivele proiectului:

-        Construcția apeductului magistral de la Chișinău la Strășeni și Călărași, cu o lungime de aproximativ 53 km, pentru utilizarea apei de bună calitate livrată de  Apă Canal Chișinău pentru acoperirea necesităților de alimentare cu apă din Strășeni și Călărași.

-        Construcția conductelor de apă secundare pentru conectarea conductei principale la sistemul de alimentare cu apă din orașul Strășeni și la sistemul de alimentare cu apă din orașul Călărași.

-        Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă în orașele Strășeni și Călărași.

-        Extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă în localitățile raioanelor Strășeni și Călărași.

-        Consultanță în proiectare și implementare pentru UIP pe parcursul fiecărei etape de implementare.

  

Principalele rezultate:

-        Elaborarea proiectelor tehnice prevăzute în faza 1 a proiectului:

1.     Proiectul tehnic final al apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași

2.     Proiectul tehnic pentru localitatea Sireți, raionul Strășeni.

3.     Proiectul tehnic pentru localitatea Seliștea Nouă, raionul Călărași.

 

-        Elaborarea conceptelor privind măsurile de reabilitare a orașelor Strășeni și Călărași;

-        Organizarea și finalizarea procedurii de precalificare a lucrărilor de construcții a apeductului magistral; 

-        Finalizarea documentației de achiziții publice pentru contractarea lucrărilor de construcții și inițierea procedurii de achiziții la data de 03 noiembrie 2023; 

-        Aprobarea Legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a apeductului magistral  Chișinău - Strășeni - Călărași; 

-        Inițierea procedurii de expropriere urmarea a aprobării și publicării H.G. privind Actul de expropriere a persoanelor afectate de lucrările de construcții a apeductului magistral. 

 

Conținutul proiectului:

Proiectul vizează construcția unei conducte de apă Chișinău-Strășeni-Călărași, investiții în rețeaua de apă municipală, precum și servicii de consultanță aferente. Scopul Proiectului este de a îmbunătăți rețeaua de aprovizionare cu apă în ceea ce privește calitatea apei și perioada de aprovizionare pentru populația raioanelor Strășeni și Călărași. Urmărirea acestui scop contribuie la obiectivul comun al programului de cooperare Germană, astfel încât instituțiile publice care acționează în conformitate cu principiile bunei guvernări să asigure un acces îmbunătățit la serviciile publice locale în sectoarele prioritare pentru populație.