Prima   -  Despre noi   -  Parteneri   -  Naționali - Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

   
  1670 Accesări  

CCI - REPREZENTANT OFICIAL AL OAMENILOR DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Legea Republicii Moldova "Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie" nr.393-XIV din 13.05.1999 confirmă statutul Camerei ca "o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, ... care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului".

Începând cu 1991 Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova devine independentă.
Obiectivul major al CCI a RM este crearea unui mediu şi a unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea interesele membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova, în relaţiile membrilor cu autorităţile guvernamentale şi cu cercurile străine de afaceri .

Obiectivele principale ale Camerei sunt:

  • Promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi sprijinirea agenţilor economici din Republica Moldova în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice din ţară şi cu organizaţiile specializate din străinătate.
  • Acordarea asistenţei în dezvoltarea diferitor genuri de activitate de întreprinzător, ţinându-se cont de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării.
  • Participarea la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor sau care sunt orientate spre înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă, ce nu sunt determinate de normele dreptului public.
  • Contribuirea la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat.
  • Organizarea învăţământului profesional şi ridicării calificării de întreprinzător a membrilor săi.
  • Asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea de consultanţă.
  • Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi servicii.
  • Stabilirea normelor etice, orientate spre garantarea siguranţei tranzacţiilor şi probităţii comportării membrilor săi pe piaţă, excluderea concurenţei şi parteneriatului neloial în afaceri.
  • Formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională.
  • Alte obiective ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
Arrow Prev

             

            

Arrow Next