Prima   -  Despre noi   -  Parteneri   -  Naționali - Agenția pentru Eficiență Energetică

Agenția pentru Eficiență Energetică

   
  2080 Accesări  

Agenţia pentru Eficienţă Energetică este organul administrativ în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile, instituit prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei. AEE îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Economiei - organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic.

Agenția pentru Eficiență Energetică este responsabilă de implementarea politicilor statului în domeniul  creării premiselor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice; susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea şi realizarea programelor, planurilor, prestarea serviciilor energetice; a altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie, în conformitate cu prevederile Legii energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007, Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică şi Hotărîrii Guvernului nr.1173 din 21.12.2010.
AEE funcționează în baza unui Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, punctul 2 şi 3 al Hotărîrii Guvernului nr.1173 din 21.12.2010. Actualmente Agenția numără 11 angajați.  

Agenţia are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi crearea unei baze informaţionale în domeniile sale de activitate.

De altfel, AEE în procesul de realizare a misiunii sale, este responsabilă de asigurarea şi sprijinirea realizării obiectivelor Programului Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, acordînd asistenţa necesară la elaborarea programelor şi planurilor locale pentru eficienţa energetică şi monitorizînd realizarea acestora.

Arrow Prev

             

            

Arrow Next