Prima   -  Despre noi   -  Parteneri   -  Naționali - Centrul Naţional de Mediu

Centrul Naţional de Mediu

   
  2946 Accesări  

Centrul Naţional de Mediu (CNM) este o asociaţie obştească, neguvernamentală, neafiliată politic, creată prin exprimarea liberei voinţe a membrilor săi,  înregistrată la 18 martie 2010. Membrii Centrului Naţional de Mediu promovează respectul faţă de natură, modul de viaţă armonios şi sănătos, dreptul la un mediu sănătos şi implementează activităţi pentru atingerea acestui scop, atît în Republica Moldova cît şi în ţările vecine.

Misiunea Centrului Naţional de Mediu este de a aduce contribuţia maximă în domeniul dezvoltării şi consolidării educaţiei de mediu, conştientizării şisensibilizării populaţiei, ca printr-un efort comun al tuturor actorilor societăţii (societate civilă, autorităţi publice, comunitate de afaceri, instituţii de învăţămînt, mass-media, cetăţeni) să restabilim echilibrul natural şi să abordăm calea dezvoltării durabile şi prospere.

Direcţiile de activitate ale Centrului Național de Mediu vizează 4 aspecte:

  • Implementarea proiectelor ce vizează creşterea culturii ecologice a grupurilor ţintă: autorităţi publice centrale şi locale, organe competente, agenţi economici, mass-media, instituţii de învăţmânt, publicul larg
  • Implicarea în activităţi ce ar spori gradul de credibilitate şi încredere în organizaţiile societăţi civile
  • Contribuţia la procesul decizional din Republica Moldova în domeniul protecţiei mediului, educaţiei ecologice, e-guvernare, etc.
  • Acordarea asistenţei necesare autorităţilor publice locale în vederea atragerii investiţiilor pentru crearea/îmbunătăţirea infrastructurii de mediu (sisteme de management de aprovizionare cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor, surse de energie regenerabilă)

 

Arrow Prev

             

            

Arrow Next