Prima   -  Achiziții publice   -  Planificare - ANUNȚ DE INTENȚII NR.6 din 24.02.2020 Lucrări de construcție și servicii de supraveghere tehnică la obiectul: " Creșterea eficienței energetice a Liceului teoretic Holercani din Satul Holercani, raionul Dubăsari, Republica Moldova"

ANUNȚ DE INTENȚII NR.6 din 24.02.2020 Lucrări de construcție și servicii de supraveghere tehnică la obiectul: " Creșterea eficienței energetice a Liceului teoretic Holercani din Satul Holercani, raionul Dubăsari, Republica Moldova"

   
24.02.2020   789 Accesări  

ANUNȚ DE INTENȚII NR.6 din 24.02.2020

Lucrări de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului teoretic Holercani

Satul Holercani, raionul Dubăsari, Republica Moldova

1. Referința publicării

MSPL/GIZ/L/CEE/003

2.Procedura

  Licitație publică

3.Program 

Proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

4.Finanțe

EU-funded PA Grant CRIS No. ENPI/2017/386-447

5.Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

6.Descrierea contractului

Executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Holercani, r. Dubăsari.

7.Loturi

UNU (1) LOT.

8.Data pentru anunțul de publicare

30 de zile de la publicarea anunțului de intenții 

9.Informații suplimentare

Documentație de atribuire va fi elaborată în conformitate cu Regulamentul privind

achizițiile publice GIZ / MSPL Moldova (versiunea adaptată la prevederile Ghidului practic (PraG) al Uniunii Europene (UE). Regulamentul este disponibil pe site-ul oficial al ADR Centru și site-ul oficial al proiectului MLPS (www.adrcentru.mdwww.serviciilocale.md).

10.    Dosarul de ofertă va fi disponibil numai în limba română și va fi furnizat de către Autoritatea contractantă la solicitare 

11.    Baza legală

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 "Livrări fără taxe" din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota zero de TVA lucrărilor și serviciilor contractate.

Arrow Prev

              

          

Arrow Next