Prima   -  Informații utile   -  Anunțuri - TERMENI DE REFERINŢĂ pentru contractare de servicii producere spot grafic /video

TERMENI DE REFERINŢĂ pentru contractare de servicii producere spot grafic /video

   
28.09.2022    

TERMENI DE REFERINŢĂ

pentru contractare de servicii producere spot grafic /video

 Locul: Republica Moldova

Termen de livrarea a produsului: 25.11.22

Context general

Majoritatea orașelor din Republica Moldova se confruntă cu o serie de probleme și provocări de ordin

economic, social și de mediu, însă acestea totuși dețin potențial ca să devină motoare de dezvoltare ale

economiei naționale cu un impact asupra dezvoltării teritoriale la nivel regional. Astfel, Ministerul

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru),

împreună cu APL-urile și comunitățile urbane locale tind să identifice soluții sustenabile ce pot contribui la

dezvoltarea comunităților urbane.

Revitalizare urbană reprezintă un proces de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane degradate, desfășurat în mod complex, prin acțiuni integrate teritorial și desfășurate de către administrațiile locale prin parteneriate locale, regionale, naționale eficiente în baza unui program de revitalizare. Este de menționat faptul că revitalizarea urbană se realizează în baza unei continue cooperări între autoritățile orașelor și comunitățile locale prin intermediul unui Program de Revitalizare Urbană (PRU). În acest context ADR Centru promovează conceptul de revitalizare urbană prin oferirea suportului tematic orașelor la elaborarea de programelor de revitalizare urbană prin sporirea competenței beneficiarilor în ceea ce privește planificarea în domeniul dezvoltării urbane. Astfel, organizarea procesului de revitalizare depinde în mare parte de implicarea tuturor actorilor, iar pentru a avea o politică de revitalizare urbană eficientă, este importantă implicarea multidimensională și participativă a actorilor de diferite nivele.

Implementarea propriu-zisă a Programului de Revitalizare Urbană a unui oraș aduce schimbări vizibile. Spațiile evitate anterior de către localnici, ajung în urma revitalizării a fi prietenoase și atractive. Spre exemplu, prin reabilitarea unui parc, amenajarea unor spații de recreere pentru copii și adulți, renovarea instituțiilor preșcolare, se contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai, calității mediului și a climatului social, dar și consolidarea economiei locale.

Obiectivul acestei misiuni este de a dezvolta un spot grafic/video de 2-3 minute, care să explice rolul procesului de Revitalizare urbană în orașe precum și să promoveze și să scoată în evidență proiectele implementate în acest domeniu, în orașele implicate.

Spotul grafic/video ar trebui să transforme în tehnici ilustrative de povestire și să descrie procesul de RU și rezultatele proiectelor din domeniu despre RU.

Informațiile trebuie prezentate utilizând un limbaj pozitiv, precis, clar și revitalizarea urbană în orașele din RDC. Spotul grafic ar trebui să aibă voce în română.

Condiții pentru participare la concurs

 • Companie media sau persoane fizice care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spotului;
 • Experiență în producție video/grafică;
 • Echipament de filmare și iluminare propriu;
 • Inovație, creativitate, originalitate;
 • Respectarea termenului-limită de livrare a produselor finale.

Sarcini și responsabilități

 1. Prestatorul de servicii:
 • Prestatorul va elabora un material video/grafic cu elemente de grafică creativă, în limba română , cu durata de până la 3 minute, cu implicarea  actorilor   și/sau profesioniștilor din domeniu la necesitate și va asigura post-producția (montaj, sonorizare, procesare etc.);
 • Prestatorul va adapta materialul video/ grafic pentru toate formatele solicitate de televiziunile din Republica Moldova (inclusiv pagini web, arhivare etc.) și rețelele de socializare și va preda toate sursele aferente realizării acestuia.

2.      ADR Centru

 • ADR Centru va oferi sprijinul informațional și logistic necesar. ADR Centru va oferi suport tehnic companiei/persoanei selectate, care ar putea include: monitorizarea progresului, contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor puse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.

Livrabile/servicii, termene de realizare și condiţii de plată

Termen de realizare

Livrabile/servicii

20

octombrie

Elaborarea și consultarea scenariului spotului cu echipa ADR Centru

17 noiembrie

Elaborarea spotului video în limba română

 20 noiembrie

Consultarea cu echipa ADR a spotului video realizat și revizuirea acestuia

25 noiembrie

Predarea versiunii finale a spotului video

Plata se va efectua după predarea și aprobarea spot-ului video de către ADR Centru

 Dosarul de aplicare va conține:

 • Portofoliul companiei media/persoanei fizice aplicante - CV-ul şi o listă cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate;
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 • Datele de contact ale companiei/persoanei fizice și rechizitele bancare;
 • Oferta tehnică, care va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea spotului;
 • Oferta financiară totală în MDL (lei) cu TVA inclus pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referinţă.
 • Experiența de realizare a spoturilor video/grafice. Experiența de realizare a materialelor video cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;
 • Oferta financiară;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul limită indicat;
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;
 • Reputația și imaginea companiei/ persoanei fizice.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: adrcentru@adrcentru.gov.md  sau depus la sediul ADR Centru (Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33) pînă la data de 12.10.2022.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoană de contact - Țurcan Lilia , 0268 2 26 92

ADR Centru prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, vă exprimați acordul pentru utilizarea datelor Dvs. personale în procesul de selectare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de selectare.