Prima   -  Noutăți - 123 milioane lei pentru implementarea a 21 proiecte regionale în Centrul Republicii

123 milioane lei pentru implementarea a 21 proiecte regionale în Centrul Republicii

   
30.01.2024   655 Accesări  

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale (CNCDRL) s-a întrunit în prima ședință din 2024, pe 29 ianuarie. În cadrul ședinței, s-au discutat progresele implementării proiectelor de dezvoltare regională și locală finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), dar și aprobarea Planului anual de finanțare din mijloacele FNDRL pentru anul 2024.

În 2023, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a implementat 16 proiecte regionale de infrastructură, având un impact semnificativ asupra vieții locuitorilor din centrul Republicii Moldova. Aceste proiecte au fost finanțate din surse diverse, inclusiv FNDRL și Fondul Rutier.

Pentru anul curent, CNCDRL a alocat 123 milioane lei pentru 21 de proiecte regionale și de revitalizare urbană, cu accent pe construcția magistralelor de apă, ecoturism, infrastructură turistică și dezvoltare urbană în diverse localități din centrul țării.

Lista Proiectelor din RDC care vor beneficia de finanțare din FNDRL în anul 2024:

 •  Dezvoltarea Grădinii Botanice ca destinație ecoturistică.
 • Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural - Naturale Orheiul Vechi.
 • Anenii Noi - Hub Național de turism sportiv.
 • Dezvoltarea unui sistem integrat de transport urban în municipiul Ungheni.
 • Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni.
 • Scara memoriei - obiectiv turistic, calea de acces și spațiu public pentru socializarea și interacțiune comunitară.
 • Revitalizarea albiei râului Ișnovăț redarea destinației pentru odihnă activă în sector.
 • Reconstrucția capitală a Complexului Sportiv din or. Telenești.
 • Modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței or. Călărași.
 • Modernizarea infrastructurii rutiere municipale pentru revitalizarea economică sustenabilă.
 • Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului orășenesc riveran din or. Criuleni.
 • Revitalizarea și modernizarea complexului sportiv multifuncțional din orașul Șoldănești.
 • Valorificarea luncii râului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație.
 • Amenajarea spațiului public renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina.
 • Construcția apeductului magistral Sărata Răzești-Voinescu Mingir, raionul Hîncești.
 • Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești.
 • Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a rîului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni.
 • Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești, Etapa I.
 • Apeduct Prut - Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni (etapele II și III) și com.Vărzărești.
 • Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare.
 • Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală.

Astfel, în anul curent, ne propunem finalizarea lucrărilor de eficientizare energetică a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici" din orașul Șoldănești, dar și inițierea lucrărilor de construcție a magistralei de apă Chișinău-Strășeni-Călărași, întru menținerea ritmului de dezvoltare pentru o creștere economică echitabilă în regiune.

Rezultatele obținute reflectă angajamentul față de dezvoltarea durabilă, cu progrese notabile în infrastructură, eficiența energetică și turism. Acestea demonstrează o abordare coerentă în reducerea disparităților interregionale și atragerea investițiilor.