Prima   -  Noutăți - ADR Centru anunță concurs pentru funcția vacantă de Specialist în monitorizarea proiectelor

ADR Centru anunță concurs pentru funcția vacantă de Specialist în monitorizarea proiectelor

   
20.10.2023   798 Accesări  

Funcție vacantă: Specialist monitorizarea proiectelor (1 unitate / perioadă nedeterminată)

Scopul general al funcției:

 • Asigurarea implementării eficiente a proiectelor  din domeniile Programului Operațional Regional finanțate din surse FNDRL și alte.
 • Să coopereze la procesul achiziţiilor publice în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (după caz).
 • Să organizeze şi să monitorizeze activităţile privind implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor.
 • Să menţină evidenţă exactă cu privire la activităţile de îndeplinire a obligațiunilor contractuale întru buna desfășurare a procesului de implementare a proiectelor.  
 • Să coordoneze activităţile de raportare.

Specialistul monitorizare proiecte va fi angajat în cadrul Secției MIP prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

 Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova.
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu.
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs.
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat.
 • Experiența în utilizarea pachetelor de calculatoare și de software pentru birou (MS Word, Excel etc.) și cunoașterea avansată a pachetelor de calcul tabelar și de baze de date, este preferată experiența în gestionarea sistemelor de management web.
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române, cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.
 • Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului.
 • Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative.

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în inginerie și management în construcții.
 • Cel puţin 2 ani de experienţă în domeniu.
 • Capacităţi de analiză și responsabilitate.
 • Abilitatea de organizare și monitorizare a proiectelor, conform Legislației în vigoare şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori.
 • Să fie responsabil pentru procedura de monitorizare a operaţiunilor generale de implementare a proiectelor.
 • Să participe la organizarea achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor.
 • Să menţină evidenţa exactă cu privire la activităţile de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind normativele în construcții.
 • Să coordoneze activităţile în cadrul proiectului cu alte subdiviziuni direcţii conexe.

Sarcini și responsabilități:

 • Asistă la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor şi implementarea orarelor.
 • Asistă la implementarea generală şi managementul programelor/proiectelor incluse în programul ADR Centru.
 • Monitorizează eliberarea fondurilor pentru contractanți, consultanți, furnizori şi prestatori de servicii.
 • Asistență în evaluarea licitațiilor de lucrări în construcții.
 • Verificarea devizelor .
 • Coordonarea cu Directorul şi alți membri ai personalului ADR Centru ca să fie îndeplinite cerințele de asigurare a monitorizării şi evaluării.
 • Coordonarea vizitelor la faţa locului şi consultărilor cu părţile interesate anumite ale programului/proiectului.
 • Întocmirea şi prezentarea rapoartelor în ceea ce priveşte rezultatele obţinute cu privire la programele/proiectele din cadrul competenţei lui/ei.

Program de lucru: deplin (8 ore/zi)

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice.
 • Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
 • H.G. nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.
 • H.G. nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor.
 • Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv.
 • Copia buletinului de identitate.
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute.
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.

Date de contact:

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
 • Persoană de contact: Tatiana Caracuian, specialist resurse umane (268) 2 26 92

 Data limită până când poate fi depus dosarul este 17 noiembrie 2023.