Prima   -  Noutăți - ADR Centru anunță concurs pentru funcția vacantă de specialist monitorizare și evaluare

ADR Centru anunță concurs pentru funcția vacantă de specialist monitorizare și evaluare

   
22.06.2023   943 Accesări  

Funcția vacantă: Specialist monitorizare și evaluare (1 unitate)

Scopul general al funcției vacante:

Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii, estimarea impactului măsurilor și evaluarea proceselor de planificare a politicii de dezvoltare regională.

Responsabilități: 

 • Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii;
 • Elaborarea rapoartelor de progres în baza documentelor de politici regionale;
 • Elaborarea rapoartelor de impact pentru proiectele investiționale finanțate din FNDRL  și UE;
 • Crearea și menținerea bazei de date cu principalii indicatori statistici din regiune;
 • Elaborarea chestionarelor pentru identificarea impactului proiectelor asupra beneficiarilor finali;
 • Consultarea APL pentru elaborarea Planurilor de asigurare a durabilității;

Calificări:

 • Studii superioare în Economie/Drept/Management/Administrare Publică sau alte domenii conexe;
 • Experienţa în domeniu  el puțin 1 an;
 • Abilități de operare la calculator la nivel avansat;
 • Abilități excelente de cunoaștere a limbii române, cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Abilităţi de lucru cu date exacte, de formare și gestionare a bazelor de date, de analiză, sinteză și formulare de concluzii; 
 • Abilități de comunicare, deprinderi de a lucra în echipă, nivel înalt de responsabilitate, punctualitate și inițiativă.

Lista de referință pentru interviul de angajare:

 • Legea privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova nr. 438-XVI din 28.12.2006;
 • Legea nr.239 din 13.10.2016, pentru aprobarea Strategiei Naționale
  de Dezvoltare Regională 2022-2028;
 • HG nr.127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Documentul unic de program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 23 din 12.01.2022;
 • Programul Operațional Regional Centru 2022-2024, aprobat prin Decizia CRD Centru nr.01/04 din 24.02.2022.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține: 

 • CV- ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea nivelului educațional obținut;
 • Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este 27 iunie 2023.

 Tel./fax: (268) 2 26 92

E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV