Prima   -  Noutăți - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru a aprobat Planul de implementare a Programului Operațional Regional Centru pentru anul 2023

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru a aprobat Planul de implementare a Programului Operațional Regional Centru pentru anul 2023

   
15.03.2023   168 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru a prezentat miercuri, 15 martie 2023, principalele rezultate obținute în urma activității desfășurate în anul precedent. Prezentarea a avut loc în cadrul primei ședințe ordinare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru din acest an, organizată în incinta Consiliului Raional Ialoveni, oraș reședință al ADR Centru.

De asemenea, Consilierii regionali au aprobat planul de implementare a Programului Operațional Regional Centru (2022-2024) pentru anul 2023 și au fost informați cu privire la progresul implementării proiectelor prioritare de dezvoltare locală din RDC, selectate în cadrul Programului Național „Satul European" (ediția 2022).

Șeful Direcției politici de dezvoltare regională din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), dl. Igor Malai, a comunicat participanților la întrunire despre importanța asigurării continuității proiectelor implementate în regiune și a îndemnat membrii Consiliului să se implice la maxim în implementarea proiectelor selectate pentru finanțare, dar și să urmărească noile apeluri pentru a putea accesa diverse fonduri în vederea creării condițiilor mai bune de trai pentru locuitorii regiunii. Totodată, funcționarul a anunțat despre intenția ministerului de a lansa noi concursuri de proiecte de dezvoltare regională și locală, dar și despre angajamentul MIDR de a identifica resurse financiare pentru finalizarea proiectelor de dezvoltare regională și locală aflate în derulare.

Directorul ADR Centru, dl. Pavel Trofin, a prezentat membrilor CRD Centru cele mai importante rezultate obținute de instituție pe parcursul anului trecut. În raportul prezentat de către șeful ADR Centru se arată că activitățile desfășurate au ținut în mare parte de atingerea obiectivelor în cadrul proiectelor de dezvoltare regională. Astfel, în anul 2022, ADR Centru a implementat proiecte de dezvoltare regională de infrastructură și asistență în valoare totală de circa 215 mln lei din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală, Fondului Rutier și asistenței finaciare oferită de partenerii de dezvoltare.

În Documentul Unic de Program 2022-2024, pentru Regiunea de Dezvoltare Centru sunt incluse 17 proiecte, cu un cost total de circa 899 mln lei. Din cele 17 proiecte, în anul 2022 au fost initiate lucrările pentru 14 proiecte noi și continuate lucrările pentru 2 proiecte inițiate în anii precedenți. Pentru aceste lucrări a fost valorificată suma de 72,22 mln lei din mijloacele Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și 5,1 mln lei contribuția beneficiarilor.

Totodată, echipa agenției a continuat implementarea a 2 proiecte cu finanțare din Fondul Rutier (FR) valorificînd suma de 35,44 mln lei la care se adaugă contribuția APL de 1,33 mln lei.

Adițional alocațiilor din FNDRL și FR,  Agenția de Dezvoltare Regională Centru a gestionat în anul de referință încă 13 proiecte cu finanțare externă valorificînd suma de 100,67 mln lei.

De asemenea, a fost intensificat dialogul cu actorii principali implicați în derularea și implementarea proiectelor, au fost identificate soluții eficiente de ajustare a finanțărilor pentru buna desfășurare și implementare a acestora, a fost acordată asistență informațională și metodologică autorităților publice locale în vederea îmbunătățirii calității procesului de planificare și implementare a proiectelor și minimizării erorilor aferente.

În cadrul ședinței de astăzi, șefa Secției Planificare și Cooperare Regională, dna. Marina Preteca-Neaga, a comunicat participanților planul anual de implementare a Programului Operațional Regional(POR) pentru 2023. Aici, reprezentanta ADR Centru a informat membrii CRD Centru despre cele trei obiective majoreși anume:

1. creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RDC;

2. sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii;

3. îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de implementare a politicii de dezvoltare regională. Pentru realizarea direcțiilor prioritare ale celor trei obiective majore, Regiunea de Dezvoltare Centru va beneficia de peste 85 mil. lei pentru implementarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională, conform Planului anual de finanțare din mijloacele FNDRL pentru anul 2023, aprobat de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale (CNCDRL). Astfel, ADR Centru are în implementare 16 proiecte de anvergură, după cum urmează:

- dezvoltare urbană - 1 proiect în orașul Ialoveni;

- dezvoltarea mediului antreprenorial, sporirea atractivității turistice - 4 proiecte în Anenii Noi, Călărași, Orhei și Chișinău;

- aprovizionare cu apă și sanitație - 10 proiecte în Călărași, Strășeni, Ungheni, Hîncești, Nisporeni și Ialoveni;

- eficiență energetică - 1 proiect în Șoldănești.

Pe final de ședință, directorul adjunct al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), Serghei Cojocari, a prezentat progresul implementării, în Regiunea de Dezvoltare Centru, a proiectelor selectate în cadrul Concursului de propuneri de proiecte desfășurat în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European". Reprezentantul ONDRL a informat că, din cele 492 proiecte aprobate spre finanțare, 211 proiecte sunt din Regiunea Centru cu o valoarea totală de 908,13 mln lei.

 
Arrow Prev

             

            

Arrow Next