Prima   -  Noutăți - A N U N Ț privind lansarea etapei IV „Depunerea Cererilor de finanțare” în cadrul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, apel pe listă, propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

A N U N Ț privind lansarea etapei IV „Depunerea Cererilor de finanțare” în cadrul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, apel pe listă, propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

   
20.02.2023   450 Accesări   MIDR

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, începând cu data de 20 februarie 2023, se dă startul etapei IV - „Depunerea Cererilor de finanțare" în cadrul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, apel pe listă, lansat în luna noiembrie 2022, propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală la următoarele măsuri de intervenție:

  • Măsura 2.1 Conectivitate și mobilitate urbană;

  • Măsura 2.2 Competitivitatea și susținerea activităților economice;

  • Măsura 2.4 Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice.

 Sunt eligibili pentru a depune Cererile de finanțare aplicanții ai căror Note conceptuale au promovat etapa respectivă. Termenul limită de depunere a Cererilor complete de finanțare: 21 martie 2023, ora 17.00.  Dosarele depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare. Dosarele cu Cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi depuse personal de către aplicanți la sediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, bir. 229. Persoana responsabilă: Lungul Denis / Telefon 022 250 532 / E-mail: denis.lungul@midr.gov.md.

Arrow Prev

             

            

Arrow Next