Prima   -  Noutăți - A fost aprobat Planul anual de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională și locală din contul FNDRL pentru anul 2023

A fost aprobat Planul anual de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională și locală din contul FNDRL pentru anul 2023

   
25.01.2023   241 Accesări   MIDR

Progresele privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională și locală pentru anul 2022, finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), dar și aprobarea Planului anual de finanțare din mijloacele FNDRL pentru anul 2023, au fost subiectele de bază ale ședinței Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale (CNCDRL), convocată la MIDR. 

Conform raportului privind bilanțul implementării Documentului Unic de Program 2022-2024, prezentat de secretarul de stat Ana Mardare, din FNDRL, pentru anul 2022, au fost alocate mijloace financiare în valoare de 928,5 mil. lei, dintre care, 300 mil. lei au fost orientați spre implementarea proiectelor de dezvoltare regională, iar 628,5 mil. lei spre realizarea proiectelor de dezvoltare locală. Din suma totală alocată pentru 2022, banii au fost folosiți, inclusiv pentru organizarea și funcționarea Agențiilor de Dezvoltare Regională și a Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală.

În anul 2022 au fost aprobate spre finanțare 45 de proiecte de dezvoltare regională și 492 de proiecte de dezvoltare locală. Sursele financiare aprobate pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională și locală în anul 2022, au fost valorificate după cum urmează:
• proiecte de dezvoltare regională - valorificați 194,28 mil. lei  (69,40%);
• proiecte de dezvoltare locală - valorificați 343,93 mil. lei (55,30%).

Din cele 45 proiecte de dezvoltare regională - 5 proiecte sunt destinate pentru valorificarea infrastructurilor de afaceri, 1 proiect pentru dezvoltarea mediului antreprenorial, 7 proiecte pentru sporirea atractivității turistice, 6 proiecte de revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice și 26 proiecte pentru aprovizionarea cu apă și sanitație.

În același timp, pentru cele 492 de proiecte de dezvoltare locală, domeniile de implementare sunt, după cum urmează: aprovizionarea cu apă și sanitație - 152, iluminat stradal - 43, planuri urbanistice generale - 36, construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice - 120, sisteme de producere și furnizare a energiei regenerabile - 8, construcția, reconstrucția edificiilor sportive - 70, restaurarea monumentelor istorice - 52, proiecte finanțate din surse externe - 11. 

De asemenea, în cadrul ședinței a fost aprobat Planul anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională pentru anul 2023 și a Planului anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare locală din mijloacele FNDRL, în sumă de 600 mil. lei. Din suma alocată, 250 mil. lei sunt destinați pentru domeniul dezvoltării regionale, iar 350 mil. lei pentru dezvoltarea locală.

Astfel, pentru domeniul dezvoltării regionale suma de 250 mil lei este alocată pentru regiunile de dezvoltare, și anume:
• Regiunea de Dezvoltare Nord sunt repartizate alocații financiare în valoare de 93,27 mil. lei; 
• Regiunea de Dezvoltare Centru - 94,94 mil. lei; 
• Regiunea de Dezvoltare Sud - 45,99 mil. lei; 
• Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia - 15,80.

Planul de finanțare a domeniului de dezvoltare locală pentru anul 2023 vizează distribuirea alocațiilor pentru implementarea celor 496 de proiecte de dezvoltare locală, incluse în Documentul unic de program 2022-2024  și pentru cheltuielile de organizare și funcționare a Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală.

 
Arrow Prev

             

            

Arrow Next