Prima   -  Noutăți - Bilanțul anului 2022: investiții în valoare de 215 mln lei valorificate de ADR Centru pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională

Bilanțul anului 2022: investiții în valoare de 215 mln lei valorificate de ADR Centru pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională

   
30.12.2022   254 Accesări  

Pe parcursul anului 2022 activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Centru, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, s-a axat pe implementarea Programului Operațional Regional, care are drept scop asigurarea unui cadru eficient de planificare pentru a determina direcţiile şi ritmul de dezvoltare, eficientizarea activitatății autorităţilor în gestionarea problemelor regionale, în utilizarea resurselor financiare, promovarea regiunii Centru şi atragerea fondurilor externe pentru implementarea proiectelor investiţionale planificate.

Astfel, în anul 2022, ADR Centru a implementat proiecte de dezvoltare regională de infrastructură și asistență în valoare totală de circa 215 mln lei din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală, Fondului Rutier și asistenței finaciare oferită de partenerii de dezvoltare.

În Documentul Unic de Program 2022-2024, pentru Regiunea de Dezvoltare Centru sunt incluse 17 proiecte, cu un cost total de circa 899 mln lei. Din cele 17 proiecte, în anul 2022 au fost initiate lucrările pentru 14 proiecte noi și continuate lucrările pentru 2 proiecte inițiate în anii precedenți. Pentru aceste lucrări a fost valorificată suma de 72,22 mln lei din mijloacele Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și 5,1 mln lei contribuția beneficiarilor.

Totodată, echipa agenției a continuat implementarea a 2 proiecte cu finanțare din Fondul Rutier (FR) valorificînd suma de 35,44 mln lei la care se adaugă contribuția APL de 1,33 mln lei.

Adițional alocațiilor din FNDRL și FR,  Agenția de Dezvoltare Regională Centru a gestionat în anul de referință încă 13 proiecte cu finanțare externă valorificînd suma de 100,67 mln lei.

Astfel, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale", au fost implementate 2 proiecte de modernizare a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în raioanele Călărași și Ungheni, precum și desfășurate lucrări de eficientizare energetică a 4 licee din municipiile Strășeni și Ungheni, satul Holercani, raionul Dubăsari și or. Șoldănești. Pentru cele 6 proiecte de AAC și EE, din surse UE, în anul 2022 au fost valorificate mijloace financiare în sumă de  circa 75 mln lei, la care se adaugă 11,5 mln lei contribuția aplicanților.

De asemenea, cu suportul partenerilor slovaci, a fost sporită calitatea vieții în orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei, proiect cu valoare totală în perioada de referință de 0,56 mln lei.

Alți 0,3 mln lei au fost valorificați în cadrul proiectului de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor orașului Rezina prin asigurarea accesului la sistemul de canalizare.

Pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală", în cadrul căruia se planifică construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, în anul curent, au fost valorificați 11,45 mln lei.

Totodată, în Regiunea Centru a fost finalizat un proiect transfrontalier valoros în domeniul turismului, în cadrul căruia a fost creată o rețea a 8 Centre de informare turistică, pentru care, în anul 2022 au fost valorificați peste 0,45 mln lei.

De asemenea, au fost realizate activități importante în cadrul proiectului "RO-MD-DE: Conectarea companiilor în vederea creșterii exporturilor în sectorul turismului", unde au fost investiți circa 0,15 mln lei.

În contextul dezvoltării echilibrate a orașelor din Regiunea Centru, a fost implementat un proiect soft ce prevede „Acordarea asistenței autorităților publice locale urbane din RDC în consolidarea capacităților administrative și de planificare în procesul de dezvoltare și revitalizare urbană". Aici, au fost desfășurate un șir de activități orientate spre atingerea obiectivului general de creștere a capacităților și acordarea de sprijin în eleborarea documentelor strategice pentru orașele din regiune în valoare totală de 0,5 mln lei.

Totodată, în contextul situațiilor de criză de actualitate, ADR Centru a implementat proiectul „Suport pentru RDC drept răspuns la situații de urgență" în valoare de 0,76 mln lei.

În pofida tuturor constrângerilor și a factorilor de ordin social și economic, care au generat abateri de la planul de activitate, în anul 2022, ADR Centru are în implementare cel mai mare număr de proiecte de dezvoltare și cel mai înalt grad de valorificare din istoria instituției de dezvoltare regională.

Analiza în ansamblu a tendințelor de evoluție socio-economică a regiunii demonstrează o creștere lentă dar stabilă a valorilor principalilor indicatori la măsurile: îmbunătățirea serviciilor de alimentare de apă și canalizare, creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice, dezvoltarea potențialului turistic al regiunii și a infrastructurii de sprijin a afacerilor.

Agenția, în cooperare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, va continua procesul de consolidare a parteneriatelor și atragerea investițiilor întru realizarea menirii instituției de reducere a disparităților interregionale și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din centrul Republicii Moldova.