Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs de angajare pentru funcția de Inginer în Unitatea de Implementare a proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs de angajare pentru funcția de Inginer în Unitatea de Implementare a proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”

   
05.12.2022   254 Accesări  

Funcție vacantă: Inginer

(candidatul va fi angajat în cadrul Unității de implementare agenția de execuție a proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală,, prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea actelor depuse, îndeplinirea criteriilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare). 

Scopul general al funcției:

 • Oferă asistență în implementarea și monitorizarea proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" KFW
 • Este responsabil de activitățile programului de monitorizare a proiectului;
 • Participă la toate aspectele legate de dezvoltarea și implementarea activităților proiectului;
 • Participă la efectuarea unei game complete de servicii consultative, de consultanță, de monitorizare, de colectare a informației întru realizarea eficientă a procesului de monitorizare;
 • Monitorizează procesului de elaborare a proiectului tehnic;
 • Menține planul de implementare a  proiectului  prin monitorizarea progresului proiectului, coordonarea activităților și rezolvarea problemelor;
 • Este responsabil de completarea indicatorilor, analiza și sistematizarea informațiilor pentru întocmirea rapoartelor periodice privind activitățile, orarul și starea financiară a tuturor componentelor proiectului într-un format de raportare standard în conformitate cu cerințele finanțatorului; 

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
 • Capacităţi de analiză și responsabilitate
 • Abilități excelente de planificare și organizare

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în inginerie, în domeniul formării prețurilor lucrărilor de construcții;
 • Cel puţin 2 ani de experienţă în misiuni de implementare a proiectelor cu finanțare externă;
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova în domeniul construcției;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
 • Bune abilități interpersonale și de comunicare;

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în RM;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Acte legislative și normative în domeniul construcției.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.

Date de contact:

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md   
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV

 Data limită până când poate fi depus dosarul este 23 decembrie 2022.