Prima   -  Noutăți - Proiecte SOFT – pentru dezvoltarea Regiunii Centru

Proiecte SOFT – pentru dezvoltarea Regiunii Centru

   
25.11.2022   747 Accesări  

În anul curent ADR Centru, concomitent cu proiectele de infrastructură, a desfășurat activități importante în cadrul unui șir de proiecte regionale SOFT, ce prevăd acțiuni orientate spre dezvoltarea de capacități, investirea în domeniul turistic, promovarea la nivel regional, național și internațional, dar și dezvoltarea documentelor strategice pentru localitățile din regiune.

Toate aceste obiective au fost atinse prin implementarea a 4 proiecte cu suportul financiar al UE prin desfășurarea activităților comune cu parteneri de dezvoltare din România, Germania și Polonia.

Prin implemntarea proiectului transfrontalier „MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică" am reușit: 

• Crearea a 8 Centre de informare turistică;

• Dotarea acestora cu seturi de mobilă, televizoare și panouri informative tematice;

• Crearea unui brand comun al rețelei;

• Consolidarea capacitaților a 20 ghizi pentru valorificarea turistica a patrimoniului cultural în RD Centru, RM și jud. Galați, RO;

• Crearea unui șir de documente de prezentare a destinațiilor, determinarea traseelor turistice comune și stabilirea unor programe excursioniste;

• Semnarea unui Acord de colaborare între membrii rețelei și partenerii proiectului, semnat.

• Cunoștințe și abilitați îmbunătățite a 20 ghizi pentru valorificarea turistica a patrimoniului cultural în RD Centru, RM și jud. Galați, RO.

De asemenea, prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Eurochambers: "RO-MD-DE: Connecting companies to increase export in tourism sector"", am pus accent pe: 

• Elaborarea unui ghid de promovare și internaționalizare a companiilor turistice;

• Creșterea capacităților pentru 30 persoane din domeniul turistic;

• Semnarea a 6 Acorduri de colaborare între companii turistice din MD și RO;

• Promovarea a 8 IMM-uri pe piața turistică româneasca și internațională;

• Elaborarea și promovarea unei Harți online, cu active și obiective turistice din ambele țări;

• Organizarea a 3 Vizite de studiu (Moldova, România, Germania).

Totodată, în contextul situațiilor de criză de actualitate, ADR Centru a implementat proiectul „Suport pentru RDC drept răspuns la situații de urgență", unde avem ca și indicatori majori de rezultat:

• 5 instruiri organizate, cu privire la acordarea primului ajutor;

• 140 persoane instruite;

• 1 Ghid de comunicare elaborat, destinat APL pentru situațiile de criza;

• 5 centre de plasament dotate cu echipament tehnic;

• 200 de pachete medicale pentru refugiati, valorificate;

• 1 Centru de zi temporar, creat pentru copiii refugiaților.

În contextual dezvoltării echilibrate a orașelor din Regiunea Centru, a fost inițiat un proiect soft ce prevede „Acordarea asistenței autorităților publice locale urbane din RDC în consolidarea capacităților administrative și de planificare în procesul de dezvoltare și revitalizare urbană". Aici au fost desfășurate un șir de activități orientate spre atingerea obiectivului general de creștere a capacităților și acordarea de sprijin în eleborarea documentelor strategice pentru orașele din regiune. Astfel, avem:

• 2  Manuale Operaționale adaptate pentru Unitatea de Implementare a Proiectului  (UIP) din Ungheni și Orhei;

• 1 Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) instituționalizată pentru mun. Orhei;

• 1 Atelier de instruire cu tematica „Comunicare, promovare și elemente de fundraising", organizat;

• 2 Programe de Revitalizare Urbană nou-create;

• 2 Programe de Revitalizare Urbană actualizate;

• 1 Conferință tematică regională de promovare a conceptului și instrumentului de Revitalizare Urbană la nivel de regiune, organizată;

• 2 UIP dotate cu echipament tehnic.

Toate activitățile desfășurate în cadrul acestor proiecte cu impact major asupra grupurilor țintă din regiune, au fost implementate în contextul valorificării experienței partenerilor din Uniunea Europeană în varii domenii, dar și pentru a disemina bunele practici dobîndite anterior pe parcursul realizării altor proiecte similare.

Aceste activități au dus la creșterea de capacități, stabilirea de colaborări noi pe dimensiunea turistică și de dezvoltare a orașelor, dar și pe consolidarea relațiilor de parteneriat dintre toți actorii implicați în acest proces.