Prima   -  Noutăți - ADR Centru anunță concurs pentru funcția de Specialist monitorizare și evaluare

ADR Centru anunță concurs pentru funcția de Specialist monitorizare și evaluare

   
16.11.2022   646 Accesări  

Funcția vacantă: Specialist monitorizare și evaluare (1 unitate)

Responsabilități: 

 • Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare,
 • Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională,
 • Acumularea informației referitoare la procesele care au impact asupra dezvoltării regiunii,
 • Acumularea informației statistice și monitorizarea indicatorilor de dezvoltare,
 • Pregătirea rapoartelor și analiza  activității de implementare a proiectelor investiționale de dezvoltare regională,
 • Pregătirea rapoartelor de implementare a documentelor de politici.

Calificări:

 • Studii superioare în Economie/Drept/Management/Administrare Publică sau alte domenii legate de dezvoltare,
 • Experienţa în domeniu reprezintă un avantaj,
 • Abilități de operare la calculator la nivel avansat;
 • Abilități excelente de cunoaștere a limbii române, cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj,
 • Capacităţi de analiză și responsabilitate.

Lista de referință pentru interviul de angajare:

 • Legea privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova nr. 438-XVI din 28.12.2006;
 • Legea nr.239 din 13.10.2016, pentru aprobarea Strategiei Naționale
  de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020;
 • Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice;
 • HG nr.127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Documentul unic de program pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.203 din 29.03.2017
 • Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, aprobată prin Decizia CRD Centru nr.01/02 din 11.02.2016;
 • Programul Operațional Regional Centru 2022-2024, aprobat prin Decizia CRD Centru nr.01/04 din 24.02.2022;

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține: 

 • CV- ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea nivelului educațional obținut;
 • Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este 05 decembrie 2022.

Tel./fax: (268) 2 26 92

E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Arrow Prev

             

            

Arrow Next