Prima   -  Noutăți - A N U N Ț privind organizarea Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

A N U N Ț privind organizarea Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

   
01.11.2022   258 Accesări  

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și în vederea asigurării realizării măsurii 1.1 „Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în calitate de motoare de creștere a competitivității regiunilor"  (Dezvoltarea urbană) din Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2022-2028, începând cu data de 01 noiembrie 2022, se dă startul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor pentru a fi propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Scopul Concursului de proiecte este de a susține accelerarea dezvoltării socio-economice a orașelor, în special a orașelor poli de creștere, capabile să susțină dezvoltarea în zonele rurale proxime.

Concursul pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor pentru dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, va fi organizat în baza Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 152/2022 și Ghidului de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.19/22 din 28 octombrie 2022

Aplicanții eligibili pentru participare la Concurs sunt  autorități ale administrației publice locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului  916/2020: mun. Edineț, mun. Soroca, mun. Ungheni, mun. Orhei, mun. Comrat, mun. Cahul și  autoritățile administrației publice locale, cu statut de oraș sau municipiu, care au aprobate Programe de Revitalizare Urbană.

Concursul de selectare a proiectelor va fi realizat în cadrul a 2 apeluri lansate și desfășurate simultan conform prevederilor HG nr. 152/2022 și anume:

a.     Apel pe listă - pentru proiectele ce vor fi finanțate în cadrul măsurilor:

-        Măsura 2.1 Conectivitate și mobilitate urbană;

-        Măsura 2.2 Competitivitate și susținerea activităților economice;

-        Măsura 2.4 Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități  publice.

b.    Apel competitiv - pentru proiectele ce vor fi finanțate în cadrul măsurii:

         Măsura 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.

Dosarele cu Notele conceptuale pentru Concurs vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice din data lansării oficiale a Concursului de propuneri de proiecte (termen limită:  30 noiembrie 2022, ora 17.00).

Cererile complete de finanțare vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării Notelor conceptuale depuse pentru apelul pe listă și 90 de zile calendaristice pentru apelul competitiv.

Dosarele depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate  pentru evaluare.

Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării, sunt descrise în Ghidul  de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor (ediția  Noiembrie 2022), care poate fi accesat pe paginile web: www.midr.gov.md; www.adrnord.md; www.adrcentru.md; www.adrsud.md; www.adrgagauzia.md. 

Pentru Apelul pe listă dosarele cu Cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale:

-Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, of. 229

-Persoana responsabilă: Tăbăcaru Sergiu / E-mail: sergiu.tabacaru@midr.gov.md  Telefon:022-250-655.

Pentru Apelul competitiv dosarele cu Cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Agențiilor de dezvoltare regională la care se arondează aplicantul. Astfel, aplicanții din Regiunea Centru sunt așteptați la sediul ADR Centru, Republica Moldova, MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel./Fax 268 2 26 92, e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md / www.adrcentru.md .