Prima   -  Noutăți - Dezvoltarea unui sistem de apeducte de interconexiune România-Republica Moldova a fost aprobat de Guvern

Dezvoltarea unui sistem de apeducte de interconexiune România-Republica Moldova a fost aprobat de Guvern

   
19.10.2022   484 Accesări   MIDR

Guvernul a aprobat semnarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău, la 20 mai 2021. 

Prin Protocolul de amendare se intervine în Acordul de bază, în partea ce prevede amplasarea unor apeducte, cu subtraversarea râului Prut: 

• între localitățile Măcărești (România) - Măcărești (Republica Moldova);
• în sectorul localității Tabăra (România);
• între localitățile Sculeni (România) - Sculeni (Republica Moldova);
• între localitățile Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova).

Prin amendamentele propuse se urmărește excluderea nominalizării zonelor de subtraversare a apeductelor pentru flexibilitatea în decizii și permiterea subtraversării râului Prut și în alte localități, agreate de către Părți.

Extinderea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă și creșterea ratei de acces a populației la acest serviciu, constituie un obiectiv pe termen mediu și lung, prevăzut în Strategia de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova 2014 - 2030. În acest sens, semnarea Protocolului și intrarea în vigoare a Acordului vor contribui la dezvoltarea unui sistem de apeducte de interconexiune din România și Republica Moldova, formarea pieței de apă potabilă și formarea serviciilor de alimentare cu apă a consumatorilor.

Totodată, promovarea Protocolului va contribui la îmbunătățirea calității vieții populației din zonele rurale în raza cărora vor fi construite apeductele. Sursa de apă potabilă este avantajoasă și economic, deoarece exclude necesitatea implementării unui proiect alternativ din sursa locală de apă - râul Prut, în condițiile când este necesară o stație de captare, o stație de tratare a apei din râu și asigurarea funcționării acestora în condiții de inundații sau în perioade secetoase, când nivelul coboară la cote minime critice.

Din mijloacele financiare ale FNDRL, în anul curent a fost inițiat Proiectul de dezvoltare regională „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă pentru 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni". În cadrul proiectului este prevăzută construcția a 54 km de apeduct, care va fi conectat la punctul de subtraversare din s. Măcărești. Costul total al Proiectului este de 62 mln. lei, din FNDRL - cca. 56 mln. lei, iar contribuția beneficiarilor - cca. 6 mln. lei. Prin realizarea Proiectului, dar și conectarea la punctul de interconexiune de la Măcărești, va fi asigurat acces la apă potabiă pentru cca. 15500 locuitori din 13 localități din raioanele Nisporeni (Isăicani, Băcșeni, Valea-Trestieni, Odobești, Chilișoaia, Boldurești, Brătuleni, Cîrnești, Luminița, Selișteni) și Ungheni (Măcărești, Frăsinești, Costuleni).

Proiectul poate fi consultat aici https://bit.ly/3scRPDS.