Prima   -  Noutăți - Vizită de monitorizare a proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului chirurgical al IMSP Spitalul raional Orhei”

Vizită de monitorizare a proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului chirurgical al IMSP Spitalul raional Orhei”

   
05.09.2022   578 Accesări  

În conformitate cu Planul de activitate,  la data de 02.09.2022  specialiștii   secției evaluare și monitorizare din cadrul ADR Centru  au efectuat o vizită de monitorizare post-implementare la proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului chirurgical al IMSP Spitalul raional Orhei"  din or. Orhei 

Obiectivul general al proiectului ține de îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate.

În cadrul vizitei în teren, echipa de monitorizare a discutat cu dl Stratulat Andrei, directorul instituției IMSP Spitalul raional Orhei, dl Burduja Ivan, șeful centralelor termice și dl Cazachevici Ivan, inginer de cercetare a eficienței energetice.

Proiectul a fost implementat din sursele FNDR în anii 2017-2018. Suma valorificată din FNDR: 7 064 658 lei. Ca urmare a procedurii de recepție finală a obiectului, valoarea costurilor investiționale din mijloacele FNDR au fost transmise la balanța Consiliului raional Orhei. 

Pentru a evalua impactul proiectului a fost urmărit progresul acțiunilor și rezultatelor acestora, cît și asigurarea durabilității  proiectului și  asigurarea mentenanței  bunurilor.  În acelaș timp a fost efectuată o inspectie a produselor oferite în cadrul proiectului. Ca indicatori de produs și rezultat în cadrul proiectului finanțat din FNDR a fost izolarea termică a blocului chirurgical al IMSP Spitalul raional Orhei cu panouri termoizolante, aceste măsuri duc la reducerea consumului de energie în clădire, blocul chirurgical este termic reabilitat, asigurînd astfel condiții mai bune pentru grupul țintă, dar și protecția mediului prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Produsele și rezultatele proiectului susmenționat au efect de durată și se încadrează în Strategia de Dezvoltare Națională și anume creșterea calității vieții cetățenilor, dezvoltare economică sustenabilă pe termen lung și eficientizarea consumului de energie în clădirile publice din RD Centru.