Prima   -  Noutăți - ADR Centru anunță concurs pentru funcția de: Manager de oficiu/specialist resurse umane

ADR Centru anunță concurs pentru funcția de: Manager de oficiu/specialist resurse umane

   
01.08.2022   759 Accesări  

Responsabilități: 

 • Asigurarea serviciilor de secretariat în cadrul ADR Centru;
 • Receptarea, direcţionarea şi reproducerea apelurilor telefonice;
 • Menţinerea sistemului general de evidenţă şi înregistrare a corespondenţei;
 • Asistenţă în planificarea şi pregătirea şedinţelor, conferinţelor şi apelurilor telefonice de conferinţă;
 • Menţinerea unui inventar adecvat al materialelor de birou;
 • Furnizarea serviciului de procesare a textului, suportului administrativ şi de secretariat;
 • Întreținerea administrativă a oficiului;
 • Organizează și coordonează întregul proces de recrutare și selecție de personal pentru posturile vacante;
 • Urmărește și răspunde de activitatea de stimulare și instruire a personalului conform normelor legale și prevederilor Codului Muncii ;
 • Analizează periodic indicatorii calității proprii compartimentului și propune măsuri de îmbunătățire;
 • Supervizează întreținerea bazei de date a angajaților;
 • Responsabil de securitatea muncii;
 • Responsabil de prezentarea în timp a informației privind raporturile de muncă ale angajaților (IRM19)

Calificări:

 • Studii superioare în Economie/Drept/Management sau alte domenii relevante,
 • Experienţa în domeniu de cel puțin 2 ani obligatoriu,
 • Abilități de operare la calculator la nivel avansat;
 • Abilități excelente de cunoaștere a limbii române, cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj,

Lista de referință pentru interviul de angajare:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală;
 • Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr.152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală;
 • Legea nr. 16 - XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține: 

 • CV- ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea nivelului educațional obținut;
 • Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este 22 august 2022.

Tel./fax: (268) 2 26 92

E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Arrow Prev

             

            

Arrow Next