Prima   -  Noutăți - Membrii Comitetului de Supraveghere constituit în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” s-au întrunit într-o ședință online

Membrii Comitetului de Supraveghere constituit în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” s-au întrunit într-o ședință online

   
25.07.2022   364 Accesări  

În  cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" joi, 21 iulie, echipa de implementare a proiectului a ADR Centru, a organizat o întrunire online a membrilor Comitetului de Supraveghere, constituit pentru buna monitorizare și evaluare a tuturor activităților ce se defășoară în procesul de realizare a proiectului sus-menționat.

Astfel, membrii Comitetului discutat progresul procesului de implementare a proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală", fiind menționate în detaliu activitățile care sunt în desfășurare. În special membrii comitetului au fost informați cu privire la procedura de declarare a lucrărilor de construcție a apeductului magistral drept utilitate publică de interes național și în special elaborarea proiectului H.G. ce urmează a fi aprobată în scurt timp.

Totodată, la capitolul Statutului serviciilor de proiectare, Secrieru Eugen, expert tehnic, în cadrul proiectului, a prezentat progresul lucrărilor de proiectarea a Apeductului Magistral și proiectele detaliate de reabilitare a rețelelor de distribuție a apei din satele Sireți și Seliștea Noua. Tot aici, au fost prezentate masurile de reabilitarea preconizate pentru Orașele Strășeni și Călărași, dar și dificultățile întâmpinate în procesul de elaborarea a documentației de proiect și acțiunile întreprinse de echipa de proiect pentru depășirea acestora.

Reprezentanții ADR Centru, de comun cu consultanții internaționali, contractați pentru acordarea suportului, au prezentat membrilor Comitetului de Supraveghere principalele măsuri, realizările precum și activitățile planificate cu privire la serviciile de consultanță și suport a operatorilor de apă.

Cei prezenți au discutat cu privire la condițiile speciale de implementare a proiectului ce prevede construcția magistralei Chișinău-Strășeni-Călărași și importanța realizării acestora pînă la achiziția lurărilor de construcții. La acest subiect, primarii orașului Călărași și municipiului Strășeni au prezentat statutul procedurii de creare a viitorilor operatori regionali de geastionare a serviciului de aprovizionare cu apă. Deasemenea a fost relatat subiectul cu privire la ajustarea tarifelor și depunerea solicitărilor către ANRE. Un alt subiect de o importanță majoră, și anume proprietatea apeductului magistral a fost discutată în comun cu reprezentanții MIDR. În cel mai scurt timp Guvernul urmează să identifice proprietarul infrastructurii de apă ce va fi construită în cadrul acestui proiect.

Amintim că, Comitetul de Supraveghere este constituit din membrii din cadrul APL de nivelul I și II din raioanele Strășeni și Călărași, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor, ADR Centru, KfW, Apă Canal Chișinău cît și reprezentanții instituțiilor municipale de aprovizionare cu apă, ce au atribuții de examinare, coordonare și aprobare a tuturor deciziilor relevante din cadrul proictului.

Proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" presupune construcția magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași cu o lungime de aproximtiv 53 km cît și reabilitarea rețelei în orașele Strășeni și Călărași, asigurănd în primă fază aprovizionarea cu apă potabilă de calitate a 30000 de locuitori din regiunea centru a Republicii Moldova.

 
Arrow Prev

             

            

Arrow Next