Prima   -  Noutăți - A fost inițiată instruirea muzeografilor și ghizilor în cadrul proiectului transfrontalier MuseumInfoTur

A fost inițiată instruirea muzeografilor și ghizilor în cadrul proiectului transfrontalier MuseumInfoTur

   
04.11.2020   1329 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (R. Moldova) și Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos" (România) organizează primul modul de instruire „Managementul vizitatorului în destinații turistice" în cadrul proiectului MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică, 2SOFT/2.1./129, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020.

Atelierele de instruire au început astăzi, 04 noiembrie 2020, și vor continua pe 10 și 18 noiembrie 2020 cu începere de la ora 10.00, în mediul online, pe platforma ZOOM.

Evenimentul este destinat ghizilor și muzeografilor, parte a proiectului transfrontalier.

Scopul modulului de instruire este dezvoltarea capacităților și competențelor ghizilor și muzeografilor din cadrul muzeelor din regiunea Centru în ceea ce privește gestionarea vizitatorilor în zonele turistice și interpretarea patrimoniului cultural pentru grupurile de turism.

Obiectivul general al proiectului prevede creșterea vizibilității patrimoniului transfrontalier cultural și istoric al Regiunii Centru, Republica Moldova, și al județului Galați, România, prin consolidarea capacitaților instituțiilor culturale și crearea unei rețele de centre de informare turistică în destinațiile majore promovate.

Amintim că în cadrul proiectului se vor organiza sesiunile de instruire și vizitele de studiu în România și Moldova, precum și tururi de promovare a patrimoniului cultural și istoric din arealul proiectului. La aceste activități vor lua parte persoane din grupurile țintă din ambele țări. Se vor elabora o analiză de potențial și profilul destinațiilor turistice majore din arealul proiectului, traseele turistice comune și în același timp se vor determina programe excursioniste. Proiectul are in vedere dezvoltarea și promovarea rețelei de Centre de Informare Turistică. De asemenea, se va elabora si se va promova brandul comun, precum și se va elabora și distribui Ghidul „Destinații ale turismului cultural transfrontalier din Moldova" (Republica Moldova - România).

Un alt punct important al proiectul îl constituie modernizarea platformei IT de promovare a produselor turistice din destinațiile remarcabile din arealul proiectului. Proiectul are în vedere dotarea Muzeelor - Centre de Informare Turistica cu standuri demonstrative și mobilier relevant pentru bună funcționare.

Proiectul MuseumInfoTur este implementat în perioada 14 aprilie 2020 - 13 octombrie 2021.

Pentru mai multe informații: reprezentat legal Viorel Jardan - Director; manager de proiect Marina Preteca-Neaga, telefon: 026822692, e-mail: oficiu.adrc@gmail.com, marina.preteca@gmail.com 

Programul operațional comun România - Republica Moldova 2014-2020 este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul european de vecinătate și co-finanțat de țările participante la program.