Prima   -  Noutăți - Monografia Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice în contextul dezvoltării durabile

Monografia Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice în contextul dezvoltării durabile

   
20.07.2020   1821 Accesări  

Monografia elaborată reprezintă un rezultat util al efortului comun depus în cadrul colaborării eficiente și colegiale între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru și Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei.

Elaborarea și editarea unei monografii orientate pe studiul Regiunii de Dezvoltare Centru sub aspecte ce țin de condițiile geografice, demografie, activități socio-economice și impactul acestora asupra mediului este o inițiativă firească, relevantă și de mare actualitate, întrucît în ultimii ani s-a făcut simțită lipsa unor asemenea cercetări științifice cu abordări multi-dimensionale. Deși regiunea Centru este regiunea cu cea mai numeroasă populație, cea mai mare întindere, cele mai multe raioane componente (13) și cu cea mai dinamică creștere a PIB-ului regional, aceasta devine rar subiectul unor analize și cercetări mai aprofundate, iar acest fapt are un impact negativ asupra calității și caracterului strategic al planificărilor și programărilor intervențiilor regionale pe termen mediu și lung.

Orice strategie sau document programatic nu poate fi realizat fără o analiză temeinică a stării de fapt. Astfel, această monografie poate servi drept bază solidă pentru elaborarea documentelor programatice în perspectivă, reprezentînd în sine o actualizare și aprofundare a analizelor ce sînt parte componentă a Strategiilor de Dezvoltare Regională Centru 2010-2016 / 2016-2020. Totodată, monografia dată, ce oferă cititorului o abordare largă și sintetică asupra regiunii (în special în cap. „Concluzii generale"), poate contribui esențial la o înțelegere integrată a Programelor Regionale Sectoriale în cele 6 domenii de intervenție aflate în competența ADR Centru (drumuri regionale și locale, aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiența energetică a clădirilor publice, dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor, sporirea atractivității turistice). La fel, agenția și regiunea în ansamblu poate beneficia de lucrarea elaborată în calitate de colecție de informații și date statistice pentru atragerea de investiții direcționate și justificate pentru asigurarea echilibrului socio-economic intra și inter-regional.

Nu mai puțin relevantă este lucrarea respectivă pentru administrațiile publice locale (în special pentru cele de nivelul II) care pot valorifica eficient informațiile agregate în monografie în elaborarea strategiilor raionale fundamentate științific și, ceea ce este esențial, în conștientizarea la nivel de date concrete a poziției și rolului fiecărui raion în cadrul Regiunii de Dezvoltare Centru. La fel, monografia realizată de mediul academic autohton reprezintă o resursă valoroasă pentru diverse studii și analize intra și inter-regionale atît pentru instituții publice generale și de profil, cît și pentru instituții analitice din sectorul asociativ. Totodată, atît sectorul educațional-didactic ar putea fi „parte interesată" în preluarea și valorificarea datelor statistice pentru disciplinele cu profil geografic, social, economic și ecologic, cît și mediul antreprenorial ar fi interesat de capitolul 3 și 4 al lucrării, capitole ce conțin informații relevante pentru înțelegerea situației reale regionale la capitolul activități economice (agricultură, industrie, transport, turism) și infrastructura existentă.

Un avantaj al cercetării realizate de echipa coordonată de domnii Petru Bacal și Dorin Lozovanu îl oferă hărțile tematice care tratează detaliat și accesibil diverse aspecte geo-socio-economico-naturale ale regiunii noastre.

Ne dorim ca monografia realizată de echipa formată din cercetători ai AȘM și specialiști ai ADR Centru să fie un stimul consistent pentru valorificarea pe viitor a parteneriatului stabilit între instituția noastră și mediul academic autohton, reprezentat de specialiști experimentați și, în mod special, cu dragoste față de comunitățile locale, de regiune și de țară.