Prima   -  Noutăți - Contractul de finanţare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind implementarea Proiectului "Deşeuri solide în Republica Moldova" a fost ratificat

Contractul de finanţare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind implementarea Proiectului "Deşeuri solide în Republica Moldova" a fost ratificat

   
12.06.2020   245 Accesări  

Contractul de finanţare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind implementarea Proiectului "Deşeuri solide în Republica Moldova" presupune un împrumut în valoare de 25 mln de euro din  Acordul-cadru pentru gestionarea deşeurilor solide în Republica Moldova, în sumă de 100 mln euro, împrumut care va fi debursat în mai multe tranşe.

Ratificarea Contractului de finanţare va permite iniţierea procesului de accesare a finanţării pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor, conform standardelor UE, care prevede construcţia poligoanelor de depozitare a deşeurilor, staţiilor de transfer, de sortare şi compostare a deşeurilor biodegradabile, inclusiv, alte facilităţi ca parte a sistemului integrat de management al deşeurilor, în scopul asigurării populaţiei cu servicii moderne la nivel regional şi soluţionării problemelor de mediu.

Suportul financiar va contribui la crearea unei infrastructuri moderne de management integrat al deşeurilor, axat pe economia circulară  în scopul reîntoarcerii în circuitul economic a deşeurilor. Fapt care va conduce, după părerea autorităților, la creșterea nivelului calitații factorilor de mediu (apelor subterane și de suprafața, a solului și aerului), inclusiv și calității vieții populaiței ca umare a lichidării gunoiștilor neautorizate și dezvoltării serviciilor echitabile pentru colectarea deșeurilor la nivel regional.

Investițiile primei tranșe for fi orientate în Regiunile de Management al Deșeurilor nr.1, 5 și 8 (RMD 1 - Cantemir, Cahul, Taraclia, Comrat; RMD 5 - Ungheni, Nisporeni, Călărași; RMD 8 - Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni) din cele 8 RMD care sunt pregătite pentru lansarea proiectelor de infrastructură de management al deșeurilor.

Pentru prima etapă, ca proiect pilot a fost selectată RMD 5 - Ungheni, Nisporeni, Călărași, pentru demararea acțiunilor de pregătire a platformei pentru accesarea investiției.

Contractul de Finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului ,,Deșeuri solide în Republica Moldova" a fost semnat în octombrie 2019 (H.G. nr. 475 din 18 octombrie 2019). Ratificarea împrumutului-cadru va oferi și componenta de grant, care va fi acoperită din contul granturilor din partea altor donatori externi, concomitent va fi reflectat în bugetul de stat începând cu anul 2021.

Arrow Prev

              

          

Arrow Next