Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist cooperare externă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist cooperare externă

   
27.05.2020   875 Accesări  

Funcție vacantă: Specialist cooperare externă (1 unitate)

Scopul general al funcției:

 • Să contribuie eficient la atragerea investițiilor pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare regională
 • Să dezvolte creativ idei de proiecte relevante pentru regiune (conform cerințelor finanțatorilor) și să asigure depunerea și promovarea proiectelor pentru finanțare
 • Să contribuie la promovarea Regiunii de Dezvoltare Centru și să identifice parteneri de dezvoltare interni și externi
 • Să fie un punct de sprijin pentru APL-urile din regiune în ceea ce privește elaborarea propunerilor de proiecte și atragerea investițiilor

Specialistul cooperare externă va fi angajat în cadrul Secției PCR, în urma unui concurs desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs  
 • Abilități excelente de analiză, planificare și organizare

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în Relații internaționale / Administrare Publică sau alte domenii relevante
 • Cel puţin 1 an de experienţă în domeniul elaborării proiectelor și cooperării internaţionale
 • Abilitate de a forma şi dezvolta relaţii eficiente cu partenerii de dezvoltare, APL-urile și ONG-urile din regiune
 • Abilitate de identificare a partenerilor/programelor/concursurilor de propuneri de proiecte internaționale
 • Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului (MS Word, Excel, PowerPoint etc.)
 • Responsabilitate, abilităţi dezvoltate de comunicare și negociere, abilităţi de lucru în echipă;
 • Cunoaşterea avansată a limbilor engleză şi română (scris și vorbit)
 • Cunoaşterea altor limbi străine reprezintă un avantaj

Sarcini și responsabilități:

 • Atragerea investiţiilor pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare regională
 • Documentarea sistematică cu privire la oportunitățile de granturi şi cerinţele de aplicare
 • Dezvoltarea ideilor de proiect conform cerinţelor înaintate de finanţatori şi promovarea acestora spre finanţare
 • Colectarea pachetului integral de documente solicitat în cadrul procesului de depunere a proiectului;
 • Identificarea partenerilor de dezvoltare interni şi externi
 • Organizarea vizitelor delegaţiilor străine în Regiunea de Dezvoltare Centru
 • Acordarea sprijinului pentru autoritățile publice locale în elaborarea propunerilor de proiecte și atragerea investițiilor

Program de lucru: deplin (8 ore/zi)

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006
 • Hotărîrea Guvernului nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1305  din  21.11.2008 cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale
 • Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 aprobată prin Legea nr.239 din 13.10.2016
 • Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, aprobată de către CRD Centru (publicată pe pagina web a agentiei)
 • Planul Operaţional Regional al RDC 2017-2020, aprobat de către CRD Centru (poate fi accesat la adresa: https://www.scribd.com/document/339489330/POR-Centru-2017-2020)
 • Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (cap. 20)
 • Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova nr. 595 din 24 septembrie 1999
 • Hotărîrea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe
 • Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv)
 • Scrisoare de motivare
 • Copia buletinului de identitate
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome/certificate, în confirmarea studiilor obținute
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare

Date de contact:

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Jurist (268) 2 64 10

Data-limită pentru depunerea dosarului de concurs: 15 iunie 2020 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next