Prima   -  Noutăți - Primăria Călărași anunţă lansarea Licitației pentru Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima codrului"

Primăria Călărași anunţă lansarea Licitației pentru Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima codrului"

   
20.02.2020   208 Accesări  

Primăria or. Călărași în parteneriat cu IDIS „Viitorul" implementează proiectul „Iluminat public eficient în or. Călărași - Licurici în inima Codrilor". Proiectul este realizat în perioada2018 - 2020 în cadrul programului regional de vecinătate estică în sprijinul inițiativeiemblematice a Parteneriatului Estic privind dezvoltarea urbană durabilă și este finanțat de cătreUniunea Europeană, co-finanțat de către Agenția pentru Eficiență Energetică și Primăria or.Călărași.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței iluminatului public și asiguranței locuitorilor din orașul Călărași. În scopul atingerii obiectivului general au fost trasate un set de obiective specifice, printre careși modernizarea sistemul de iluminat public pentru reducerea emisiilor de CO2, a costuriloroperaționale și creșterea confortului, siguranței cetățenilor și vizitatorilor or. Călărași. Obiectivele stabilite în proiect sunt în conformitate cu prioritățile orașului stabilite în Planul deAcțiuni pentru Energie Durabilă (PAED), care sprijină autoritățile publice locale înimplementarea măsurilor integrate din PAED și duc la o economie reală de energie deaproximativ 713,57 MWh / an și peste 316,4 t CO2 în an.

În acest sens, primăria or. Călărași anunță licitație publică de lucrări privind modernizareasistemului de iluminat public stradal de comun cu implementarea sistemului de management a acestuia.

Documentele de atribuire pot fi descărcate accesând următoarele link-uri:

Pagina web a Primăriei or. Călărași:

În română: http://calarasi-primaria.md/2020/02/13/licitatii-pentru-proiectul-licurici-ininima-codrilor-romana/

În engleză : http://calarasi-primaria.md/2020/02/13/anunt-privind-lansarea-licitatieipentru-proiectul-efficient-public-lighting-in-calarasi-city-firefly-in-the-heart-of-forestseficientizarea-iluminatului-public-in-orasul-calaras

Pagina web a IDIS „Viitorul": 

În română: http://viitorul.org/ro/content/anunț-de-participare-la-licitația-publică-delucrări-privind-modernizarea-sistemului-public

În engleză: http://viitorul.org/en/content/announcement-participation-public-auctionworks-modernization-public-street-system-city 

Documentația de tender a fost elaborată în conformitate cu cerințele Uniunii Europene privind achizițiile de lucrări stipulate în PRAG 2016. Ofertele trebuie depuse utilizând formularul standard de ofertă inclus în dosarul ofertei, al cărui format și instrucțiuni trebuie respectate cu strictețe. Ofertanții care au întrebări cu privire la această licitație trebuie să le expedieze în scris la Primăria Călărași, str. M. Eminescu nr. 19, or. Călărași, MD-4400, Republica Moldova, în atenția doamnei Smolenschi Cristina sau pe următoarea adresă de e-mail: info@calarasiprimaria.md.

Data limită de depunere a ofertelor: 14 Aprilie 2020, ora locală 10:00 Sesiunea de deschidere a ofertelor: 14 aprilie 2020, ora locală 14:00 Depunerea ofertelor: Ofertele trebuie depuse într-un original și două exemplare marcate în mod clar „copie". În caz de discrepanță între ele, originalul va avea propeonderenţă. Toate ofertele trebuie recepționate de către Autoritatea Contractantă pînă pe 14 aprilie 2020, ora locală 10.00, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau livrate personal cu confirmare de primire semnata de responsabilul de achiziție sau de reprezentantul acestuia. Oferta trebuie trimisă sau livrată manual pe următoarea adresă: Primăria Călărași Str. M. Eminescu 19 Orașul Călărași, MD-4400 Republica Moldova 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next