Prima   -  Noutăți - Au fost reluate seminarele „Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare – elementul cheie al politicii naționale în domeniu”

Au fost reluate seminarele „Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare – elementul cheie al politicii naționale în domeniu”

   
11.12.2019   526 Accesări   MADRM

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a organizat, în perioada 9-10 decembrie 2019, în raioanele Orhei și Soroca, seminare cu referire la politica națională privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Evenimentele au reunit reprezentanți ai autorităților publice locale și ai operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din raioanele Orhei, Telenești, Rezina (9 decembrie) și raioanele Soroca, Dondușeni, Drochia (10 decembrie).

Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014, instituie politica națională de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de canalizare, elementul  cheie al căreia este regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Scopul urmărit rezidă în  îmbunătățirea performanțelor din sector printr-un management mai bun și prin profesionalism, oferind servicii mai eficiente și mai bine organizate.

Regionalizarea  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare are la bază reorganizarea serviciilor publice actuale deținute de autoritățile administrației publice locale.

Discuțiile cu autoritățile publice locale au  evidențiat necesitatea asistenței tehnice în procesul de regionalizare, dat fiind faptul că  regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare este un concept nou pentru Republica Moldova, ce necesită a fi înțeles și aplicat corespunzător. Întregul proces este în competența autorităților publice locale, care cel mai des nu dispun de capacități pentru a putea realiza toate aceste sarcini.

Astfel, în scopul facilitării procedurilor de regionalizare, s-a decis informarea reprezentanților autorităților administrației publice locale, în calitate de autorități executive, care să transmită mesajul consiliilor locale, în a căror competență este aprobarea acțiunilor privind  furnizarea/prestarea, în comun, a acestor servicii pe teritoriul mai multor unități administrativ-teritoriale, și realizarea, în comun,  a proiectelor de infrastructură.

În calitate de raportor a fost Director tehnic al SA „Apăvital" Iaşi, Mihai Doruș, care a prezentat experiența României și a subliniat aspectele comune cu situația din ţara noastră, menționînd că proiectele regionale și operatorii regionali au avut prioritate la finanțările din partea Uniunii Europene.

De asemenea, operatorilor locali S.A. „ Regia Apa-Canal Orhei" și S.A. „ Apă-Canal Soroca" li s-a oferit oportunitatea de a prezenta principalele activități și realizări ale companiilor, precum și posibilitățile de prestare a serviciilor pentru un număr sporit de consumatori prin extinderea ariei de operare.

În cadrul discuțiilor au fost abordate etapele de implementare a politicii de regionalizare prin studii de caz ale operatorilor regionali naționali.

La final, participanții au adresat experților întrebări cu referire la gestionarea serviciului și crearea operatorilor regionali, oportunitățile oferite de Fondurile Naționale și contribuțiile locale pentru proiecte, în acest sens, precum și obligarea prin lege a conectărilor la canalizare acolo unde există sisteme centralizate.

Notă: Seminarele de informare sunt organizate în cadrul proiectului SDC/ADA „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova", cu suportul Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare și Agenției Austriece de Dezvoltare.