Prima   -  Noutăți - ADR Centru anunță concurs pentru funcția vacantă de jurist (1 unitate)

ADR Centru anunță concurs pentru funcția vacantă de jurist (1 unitate)

   
22.11.2019   338 Accesări  

Responsabilități: 

 • activitate de consiliere privind problemele legale cu care se confruntă agenția;
 • elaborarea și analiza contractelor incheiate de ADR Centru;
 • consultarea continuă a monitorului oficial in scopul aflarii ultimelor acte normative apărute;
 • reprezentarea ADR Centru  în fața instanței judecătorești  în situația unor litigii;
 • intocmirea documentației necesare pentru Agenție;
 • executarea la termen și de buna calitate a sarcinilor trasate.

Calificări:

 • Studii superioare în Drept,
 • Abilități de operare cu Codul muncii, codul civil și codul penal,
 • Experienţa în domeniul de cel puțin 3 ani,
 • Abilități de operare la calculator la nivel avansat;
 • Abilități excelente de cunoaștere a limbii române oral și scris, cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj,
 • Capacităţi de analiză și responsabilitate.

Lista de referință pentru interviul de angajare:

 • Legea privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova nr. 438-XVI din 28.12.2006
 • Legea nr. 239 din 13.10.2016, pentru aprobarea Strategiei naționale
  de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
 • Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 • H.G. Nr. 1129 din  21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an;
 • H.G. Nr. 987 din  10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 • H.G. nr. 1419 din  28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice;
 • H.G. Nr. 667 din  27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privirela activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
 • H.G. Nr. 669 din  27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind  achiziţiile publice de lucrări;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • H.G. nr. 1235 din 10.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiţionale, formate în urma achiziţionării de bunuri, servicii, construcţii, reconstrucţii sau îmbunătăţirii acestora din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi din alte surse25.06.1996 cu privire la transmiterea bunurilor;
 • Documentul unic de program pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.203din 29.03.2017
 • Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, aprobată prin Decizia CRD Centru nr.01/02 din 11.02.2016

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține: 

 • CV- ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea nivelului educațional obținut;
 • Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este 13 decembrie 2019.

Tel./fax: (268) 2 26 92

E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Persoană de contact: Țurcan Lilia, specialist Resurse umane, tel.(268)26410

Arrow Prev

              

          

Arrow Next