Prima   -  Noutăți - Regiunea Centru discută despre noua paradigmă a dezvoltării regionale în contextul Acordului de asociere UE-Moldova

Regiunea Centru discută despre noua paradigmă a dezvoltării regionale în contextul Acordului de asociere UE-Moldova

   
12.11.2019   1517 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru în colaborare cu Institutul Dezvoltării Economice Regionale, sub egida proiectului GIZ „Exchange Platform for the Chapters on Regional Development within the Association Agreements of Georgia, Moldova and Ukraine", au organizat astăzi, 12 noiembrie, o masă rotundă cu privire la prevederile capitolului 20 („Dezvoltarea regională, cooperarea la nivel transfrontalier și regional") al Acordului de asociere UE-Moldova și Planul său de acțiuni și perspectivele dezvoltării regionale în contextul noii paradigme a acesteia.

Evenimentul s-a desfășurat în sala de ședințe a Agenției de Dezvoltare Regională Centru și a întrunit reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului(MADRM), Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei(GIZ), specialiști din cadrul Agenției de dezvoltare Regională(ADR) Centru, precum și reprezentanți ai Direcțiilor Economice din cadrul Consiliilor Raionale din Regiunea de Dezvoltare Centru.

Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională a MADRM, prezent la această întrunire, a comunicat celor prezenți despre importanța participării la astfel de evenimente. Reprezentantul ministerului a mai adăugat că: "Dezvoltarea regională este un proces, care nu ține doar de o persoană, dar dacă dorim să fie sustenabil trebuie negociat, promovat și documentele care se aprobă să fie adoptate în consens cu toți foactorii implicați în acest proces. Conceptul de dezvoltare regională în țara noastră a luat naștere în 2006, dar cu regret constatăm că încă nu a fost atinsă acea nișă pe care noi, cei care am participat nemijlocit la dezvoltarea acestui domeniu, ne-am propus-o inițial. Pe tot parcursul implementării dezvoltării regionale în Republica Moldova am fost asistați de parteneri naționali și internaționali, fapt pentru care le suntem foarte recunoscători. Continuăm să muncim și numai prin cooperare cu reprezentanții din regiune vom reuși să identificăm adevăratul potențial al fiecărei regiuni și să punem în valoare specificul acestora."

Ala Bragoi, șef Secție Politici Regionale și Cooperare Externă a ADR Centru, a mulțumit participanților pentru că au dat curs acestei invitații: "Sunteți cei din teritoriu, care simțiți pe pielea proprie schimbarea pe care noi încercăm să o aducem, de aceia părerea dumneavoastră contează foarte mult pentru noi. Experți sunt aici să ne acorde suport, să creăm o platformă comună, unde venim fiecare cu experiența proprie și învățăm uniii de la alții astfel încât să punem în valoare potențialul regiunii Centru. Noi sperăm ca în baza a ceia ce se discută astăzi, aici, să îmbunătățim lucrurile, să facem astfel încât instituțiile să conlucreze eficient atât cu autoritățile locale, cât și cu cele de nivel central."

În cadrul acestei mese rotunde, Alexandr Muravschi, consultant în cadrul Institutului de Dezvoltare Regionlă Economică, a vorbit participanților despre noua paradigmă a dezvoltarii regionale și prevederile Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020. Analizând perspectivele și provocările în Dezvoltarea Regională s-a ajuns la concluzia că în lipsa unui efort susţinut de schimbarea paradigmei de dezvoltare, potențialul de creștere pentru următorii 10 ani se limitează la cel mult 4,5-5% anual, fapt ce ne situează departe de cele mai puțin dezvoltate state ale Uniunii Europene. Astfel, prin abordare corectă vom reuși redresarea acestei situații și dezvoltarea regiunilor țării noastre într-un ritm mai dinamic.

Prevederile Acordului de Asociere și a Planului de Acțuni RM- UE, cât și accentele pe prioritatea economică în dezvoltarea regiunilor au fost expuse pe larg de către consultantul în cadrul Institutului de Dezvoltare Regionlă Economică, Stela Corobceanu. Participanții au făcut cunoștință cu provocările și perspectivele dezvoltării regionale a Republicii Moldova. Aici au fost puse accentele pe utilizarea eficientă a resurselor în regiune, noua paradigmă a dezvoltării regionale, cît și transparența și echitatea în această zonă. De asemenea, s-a accentuat faptul că instituțiile de dezvoltare sprijină noi provocări socio-economice în politica regională contemporană precum: globalizarea economiei, schimbările climatice, procesele demografice nefavorabile, energia verde.  Abordarea în DR trebuie să cuprindă factorii structurali ai competitivității regionale, precum și șă urmărească durabilitatea inițiativelor pe plan social și ecologic astfel promovând restructurarea economiilor regionale și asigurând propriile dotări cu capital, suport instituțional și capital uman care corespunde solicitărilor specifice ale pieții muncii din regiune. Tot aici a fost menționat faptul că politica de dezvoltare regională este una transversală și nu trebuie privită ca un sector separat. 

Reprezentanții din regiune, ghidați de consultanții naționali, au participat în cadrul unor exerciții practice de elaborare a unei viziuni integrate pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile și echilibrate a regiunilor.

Totodată, au fost purtate discuții cu privire la dezvoltarea urbană - tendințe și politici la nivel internațional și național, subiect prezentat de Veaceslav Bulat, expert în cadrul Institutului de dezvoltare Urbană. Aici au avut loc dezbateri cu privire la elaborarea propunerilor privind perspectivele dezvoltarii urbane în Regiunea de Dezvoltare Centru.

Evenimentul de astăzi a generat implicarea tuturor participanților în cadrul exercițiilor practice, fapt ce denotă interesul sporit pentru dezvoltarea acestui segment. Prin conjugarea comună a eforturilor și noua abordare a paradigmei dezvoltării regionale vor fi identificate direcțiile corecte de acțiune în vederea determinării punctelor forte ale unei regiuni și valorificarea potențialului acesteia la justa valoare.