Prima   -  Noutăți - Guvernul Republicii Moldova va iniția negocierea unui Acord cu Guvernul României pentru construcția unor apeducte cu subtraversarea râului Prut

Guvernul Republicii Moldova va iniția negocierea unui Acord cu Guvernul României pentru construcția unor apeducte cu subtraversarea râului Prut

   
01.11.2019   646 Accesări   MADRM

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul Hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierii Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte cu subtraversarea râului Prut.

Scopul Acordului este de a dezvolta un sistem de apeducte de interconexiune și aducțiune cu aportul instituțiilor din România și Republica Moldova, formarea pieței de apă potabilă și formarea serviciilor de alimentare cu apă a consumatorilor, conform cerințelor Legii nr. 303 din 13.12.2013 „Privind serviciu de alimentare cu apă și de canalizare".

Totodată, doamna ministru Georgeta MINCU a argumentat în ședința de Guvern că: " În prezent, în unele localități din raioanele Nisporeni, Ungheni și Fălești, nu există surse calitative de apă potabilă  și rețele centralizate de exploatare. Necesarul de rețele va fi construit din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Fondul Ecologic Național, conform proiectelor depuse la MADRM, iar extinderea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare și creșterea ratei de acces a populației la aceste servicii, este un obiectiv de reformă pe termen mediu și lung din Strategia de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova (2014 - 2028)".

Totodată, doamna ministru a remarcat că în prezent, operatorul regional din România a finalizat construcția sistemului de alimentare cu apă Iași - Prisăcani - Măcărești, care prevede sub - traversarea râului Prut la Măcărești, r-nul Ungheni, Republica Moldova, însă operatorul regional nu poate traversa cu conductele de apă și de canalizare râul Prut (frontiera), atâta timp cât nu este semnat acest Acord.

În cadrul Acordului, părțile vor conveni asupra  permisiunii de amplasare a unor apeducte, cu subtraversarea râului Prut, între localitățile: Macarești (România) - Măcărești (Republica Moldova); în sectorul localității Tabara (România); între localitățile Sculeni (Romania) - Sculeni (Republica Moldova) și între localitățile Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova).